Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Rubrika: Chytré životní prostředí – Smart Environment

MŽP PŘEDKLÁDÁ VEŘEJNOSTI NÁVRH CIRKULÁRNÍHO ČESKA 2040. VYJÁDŘIT NÁZOR MŮŽETE I VY

Ministerstvo životního prostředí zahajuje veřejnou konzultaci k návrhu Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040). Tento dokument formuluje nezbytné kroky k tomu, aby byla Česká republika prostřednictvím cirkulární ekonomiky dlouhodobě odolná vůči budoucím environmentálním hrozbám včetně změny klimatu i úbytku biodiverzity a rozvíjela celkově udržitelný společenský systém. Veřejnost se k němu může vyjádřit do 7. května 2021. #CirkulárníČesko2040.

OBEC DOBŠICE NA ZNOJEMSKU ZAVÁDÍ DO ODPADOVÉHO HOSPODAŘENI CHYTRÉ TECHNOLOGIE

Obec Dobšice na Znojemsku mění systém odpadového hospodaření a zavádí do této oblasti chytré technologie. Slibuje si od toho efektivnější nakládání s odpady a s tím spojené úspory. Důležité je i to, že modernizované odpadové hospodářství je vstřícnější k životnímu prostředí, uvedl v tiskové zprávě starosta obce Jaroslav Jenšovský.

VÍTE, KOLIK JE V ČR ELEKTRICKÝCH MOTOCYKLŮ? PŘES 5000 A ZÁJEM STÁLE ROSTE.

Mezi českými motorkáři roste zájem o elektrické motocykly. Loni si motoristé koupili 1584 těchto strojů, což je meziročně o 30 procent více. V současnosti je v Česku přes 5000 elektrických motocyklů. V posledních pěti letech zájem výrazně roste každoročně. Informovalo o tom dnes Centrum dopravního výzkumu (CDV). Celkově v Česku jezdí přes 1,2 milionu vozidel kategorie L, kam patří především motocykly. Největší zájem je podle statistik o elektrické skútry. Jejich výhodou je podle CDV finanční dostupnost, nízké provozní náklady a nulové emise.

TEMNOU HMOTU VE VESMÍRU MOHOU LIDÉ HLEDAT CHYTRÝM TELEFONEM

Vědci Fyzikálního ústavu při Slezské univerzitě v Opavě, kteří ve vesmíru pátrají po temné hmotě, chtějí do výzkumu zapojit veřejnost. Amatérským vědcům bude stačit chytrý telefon. Opavští vědci se od srpna 2016 zapojují do mezinárodního projekt CREDO (Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory). Projekt je zaměřený na detekci kosmického záření a hledání tajemné skryté látky nebo též temné hmoty.

JAK ŘEŠÍ KLIMATICKOU KRIZI MÍSTNÍ KOMUNITY VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

Institut Thinktank vyzývá k větší podpoře místních iniciativ, které se zabývají od vytápění až po povodňové programy. Klimatickou krizi řeší ve Spojeném království stovky místních komunit, od sousedského vytápění po potravinová družstva, projekty vlastnictví půdy společenstvím a protipovodňové ochrany. Studie Thinktanku IPPR zjistila, že komunitní projekty, často zřízené s primárním cílem snížit chudobu a zlepšit každodenní život lidí, také snižují emise a obnovují přírodu. Komunitní iniciativy směřují ke sdílení zdrojů a vytváření sdílené nízkouhlíkové energie, sdílení bydlení a přírodního bohatství. Tyto skupiny ukázaly, že mohou zvyšovat bohatství komunity a vytvářet prosperující místa při současném řešení klimatické krize.

LEASEPLAN: ČR V EU ZAOSTÁVÁ V PŘÍPRAVĚ NA ELEKTROMOBILITU

Česká republika v porovnání s jinými zeměmi Evropy zaostává v přípravě na přechod k elektromobilitě. Na nástup elektrických vozidel jsou nejlépe připraveny Nizozemsko, Norsko a Velká Británie. Naopak nejnižšího skóre dosáhly Česko, Rumunsko a Slovensko, tyto tři země zároveň vykazují nejpomalejší míru zlepšení. Vyplývá to z analýzy EV Readiness Index leasingové společnosti LeasePlan.

EU ZŘÍDÍ NOVÁ EVROPSKÁ PARTNERSTVÍ A INVESTUJE TÉMĚŘ 10 MILIARD EUR DO EKOLOGICKÉ A DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Evropská komise navrhla vytvořit 10 nových evropských partnerství mezi EU, členskými státy a průmyslem, jejichž cílem bude urychlit zelenou a digitální tranzici a podpořit konkurenceschopnost a odolnost evropského průmyslu. Těchto 10 partnerství se zaměří na globální zdraví, inovativní zdravotní ekosystém, klíčové digitální technologie, oběhovou ekonomiku s biologickými produkty, čistý vodík, ekologické letectví, rozvoj železniční dopravy, rozvoj jednotného evropského nebe, chytré sítě a služby, a metrologii. Na podporu těchto partnerství chce Komise vyčlenit 10 mld. euro, přičemž očekává, že minimálně stejný objem financí získá od partnerů.

ČESKO JE NA ZMĚNU ENERGETIKY PŘIPRAVENÉ, UKÁZAL OBROVSKÝ ZÁJEM O MODERNIZAČNÍ FOND. ZAČÁTKEM DUBNA ODSTARTUJÍ PRVNÍ OSTRÉ VÝZVY

Zejména projekty na přechod tepláren na zemní plyn, pozemní fotovoltaické elektrárny a solární panely na střechách, včetně modernizace průmyslu se objevily v podaných 9 tisících záměrech za stovky miliard korun – takový zájem byl u předregistračních výzev v 3 oblastech Modernizačního fondu. Jejich cílem bylo mimo jiné zmapovat, jaké projekty se chystají a nakolik jsou připravené. Na předregistrační výzvy na začátku dubna navážou ostré výzvy.

VĚDECKÁ KOMISE ŽÁDÁ KONEC UHLÍ DO ROKU 2033, UVEDLA DOPORUČENÍ

Česko by podle komise pro životní prostředí Akademie věd ČR mělo odstoupit od uhlí do roku 2033. Pro nejrychlejší ze scénářů, o kterých v prosinci rozhodovala Uhelná komise, vědci uvedli několik doporučení. Vyplývá to ze stanoviska komise Akademie věd ČR. Uhelná komise vládě doporučila scénář, který počítá s koncem uhlí v roce 2038. Volila mezi roky 2033, 2038 a 2043. Vláda dosud nerozhodla.

TEPLÁRNA KLADNO POSTUPNĚ VÍCE VYUŽÍVÁ BIOMASU JAKO PALIVO

Teplárna Kladno postupně více využívá biomasu jako palivo vedle uhlí. V budoucnu by biomasa měla tvořit až deset procent celkového objemu paliva, což dovoluje její technologie. Minulý rok teplárna vyrobila téměř 22.000 megawatthodin elektřiny z obnovitelných zdrojů (dřevní štěpky), řekla mluvčí teplárny Markéta Čapková. Celkem loni teplárna vyrobila zhruba 1,900.000 megawatthodin elektřiny.