Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Rubrika: Budoucí výzva

Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

Evropské fondy   Budoucí výzva  Termín podání žádostí: připravuje se, červenec 2021 Zaměření: Cílem tohoto fondu je oživit ekonomiky jednotlivých členských států Evropské unie po zasažení pandemií Covid-19. Záměrem je rychlá a efektivní pomoc pro oživení, ale i další nastartování hospodářského sektoru. Mělo by zde být zahrnuto i vzdělávání a životní prostředí. Více informací.

Unijní program LIFE: Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima

Evropské fondy  Budoucí výzva  Termín podání žádosti: 1x ročně je otevřená od února/března do dubna/června. Zaměření: Cílem programu LIFE je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. Výzva je vyhlašovaná MŽP. Více informací.