Dotační program Podpora hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů

Pardubický kraj aOtevřená výzva  Termín podání žádosti: od 1. 1. do 30. 9. 2021 Zaměření: Dotace je určena pro vlastníky lesa, jejichž výměra nepřesahuje 50 ha. Dotační podtitul A. Lesní těžba kůrovcových stromů – žadatelem mohou být fyzické nebo právnické osoby. Dotační podtitul B. Kácení kůrovcových stromů jednotkami požární ochrany obcí – žadatelem mohou být…
Více