Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Rubrika: Otevřená výzva

Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2021

 Česká Třebová  Otevřená výzva  Termín podání žádosti: 01.01.2021 – do 15.11.2021 Zaměření: Cílem poskytování finanční podpory formou dotace je podpora a rozvoj kulturních, popř. vzdělávacích aktivit na území města Česká Třebová. U žádostí o dotaci na kulturní akci přesahující částku 20 000 Kč je podmínkou přidělení dotace také podání žádosti o dotaci u dalších institucí…
Více

Dotační program Podpora hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů

Pardubický kraj aOtevřená výzva  Termín podání žádosti: od 1. 1. do 30. 9. 2021 Zaměření: Dotace je určena pro vlastníky lesa, jejichž výměra nepřesahuje 50 ha. Dotační podtitul A. Lesní těžba kůrovcových stromů – žadatelem mohou být fyzické nebo právnické osoby. Dotační podtitul B. Kácení kůrovcových stromů jednotkami požární ochrany obcí – žadatelem mohou být…
Více