Výzva č. 5/2022: Přírodní zahrady

Příjem žádostí: 3.10.2022 – 30.11.2022 Alokace: 100 000 000 Kč
Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu.

Výzva č. 6/2022: Ekologické výukové programy o změně klimatu

Příjem žádostí: 1.7.2022 – 31.10.2022 Alokace: 46 500 000 Kč
Na zlepšení dovedností a znalostí v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje bude rozděleno celkem 46,5 milionů. Podpořeny budou denní a pobytové výukové programy pouze na téma změny klimatu v souvislostech České republiky pro děti, mládež a vzdělavatele.