Dotační program Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022, Pardubický kraj,

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Dotační témata pro rok 2022: Dotační prostředky budou poskytovány pouze na neinvestiční akce. Konkrétní témata nejsou pro rok 2022 stanovována. Projekty musí být zaměřené na základní složky životního prostředí, zejména na

Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2022, Pardubický kraj,

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše je 50 000 Kč. Předpokládaný finanční objem prostředků určených pro tento program činí 3 300 000 Kč. Tato částka je podmíněna schválením příslušné položky rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 %.

Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022, Pardubický kraj

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Minimální výše je stanovena na 5 000,- Kč. Maximální výše je stanovena na 60 000,- Kč na jednoho žadatele (jeden žadatel může podat přihlášky do více témat, celková výše požadovaných dotací však nesmí přesáhnout uvedenou hranici). Poskytnutí dotace je vázáno na minimálně třicetiprocentní spoluúčast žadatele.

Dotační program – Podpora včelaření v Pardubickém kraji 2022, Pardubický kraj,

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Dotační program Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji byl nově nahrazen dotačním programem Podpora včelaření v Pardubickém kraji. Tento nový program byl rozdělen na 3 podtituly: