Výzva č. 18, OPŽP: Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

Příjem žádostí: 7. 9. 2022 – 31. 1. 2023 Alokace: 300 000 000 Kč
Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdělávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Podstatné je přitom to, aby provedená opatření našla své využití v rámci nabídky vzdělávacích programů daného ekocentra.

Výzva č. 5/2022: Přírodní zahrady

Příjem žádostí: 3.10.2022 – 30.11.2022 Alokace: 100 000 000 Kč
Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu.