Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2021

 Česká Třebová  Otevřená výzva  Termín podání žádosti: 01.01.2021 – do 15.11.2021 Zaměření: Cílem poskytování finanční podpory formou dotace je podpora a rozvoj kulturních, popř. vzdělávacích aktivit na území města Česká Třebová. U žádostí o dotaci na kulturní akci přesahující částku 20 000 Kč je podmínkou přidělení dotace také podání žádosti o dotaci u dalších institucí…
Více