Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Rubrika: Mohlo by zajímat

PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT NABÍZÍ 150 MILIONŮ KORUN NA VÝZKUM SUCHA A ZMĚNY KLIMATU

Do konce června je otevřená již pátá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život. Pro výzkumné týmy je připraveno dalších 152 miliónů korun na 32 prioritních cílů, například právě ochrany půdy před erozí. Program vyhlašuje Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

ZVEME NA VEŘEJNOU KONZULTACI K IMPLEMENTAČNÍMU PLÁNU ČR 2030 A NÁRODNÍMU DOBROVOLNÉMU PŘEZKUMU AGENDY 2030

Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje MŽP letos zpracovává aktualizaci Implementačního plánu Strategického rámce ČR 2030 pro léta 2022-2023 a Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030, který bude ČR v červenci prezentovat na Politickém fóru OSN. Oba tyto strategické dokumenty by měly odrážet i názory veřejnosti, proto spouštíme veřejnou participaci. Zapojit se může každý, a to buď prostřednictvím dotazníku, který je možný během vyplnit během května a/nebo účasti na kulatých stolech, jež budou probíhat online během června a září.

JAKÝ VLIV MÁ ZMĚNA KLIMATU NA VĚTŠINU SAVCŮ?

Většina studií, které zkoumají vliv klimatických změn na suchozemské savce, ukazuje jen dílčí obrazy těchto vlivů. Téměř 25 % druhům savců hrozí vyhynutí, toto riziko je ještě zhoršováno změnami klimatu. Různé environmentální změny mají různé vlivy na život zvířat, ať už se jedná o jejich reprodukci, přežití nebo další aspekty jejich života. My přitom nevíme, jak bude většina savců reagovat na změnu klimatu.

HROZBĚ SUCHA A NEDOSTATKU VODY SE VĚNOVALI EVROPŠTÍ MINISTŘI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

O problematice nedostatku vody a o potřebě adaptace na změnu klimatu dnes na neformální videokonferenci diskutovali evropští ministři životního prostředí. ČR na jednání zastupoval pan náměstek MŽP Jan Kříž.

CO MÁ S KORONAVIREM SPOLEČNÉHO KLIMATICKÁ ZMĚNA? KVŮLI NÍ MIGRUJÍ NETOPÝŘI

Netopýři jsou pravděpodobným zoonotickým původem několika koronavirů (CoV), které infikují člověka, včetně SARS-CoV-1 a SARS-CoV-2, které oba způsobily rozsáhlé epidemie. Počet CoV přítomných v dané oblasti silně koreluje s místní druhovou bohatostí netopýrů, která je zase ovlivněna klimatickými podmínkami, které ovlivňují geografické rozložení druhů. Zde ukážeme, že jihočínská provincie Yunnan a sousední oblasti v Myanmaru a Laosu tvoří globální hotspot zvyšování bohatství netopýrů v důsledku změny klimatu. Tato oblast se shoduje s pravděpodobným prostorovým původem předků netopýrů nesených SARS-CoV-1 a SARS-CoV-2. Vzhledem k odhadovanému nárůstu v řádu 100 CoV přenášených netopýry v celém regionu mohla změna klimatu hrát klíčovou roli ve vývoji nebo přenosu dvou CoV SARS. Nová studie poskytuje důkazy o mechanismu, skrze nějž mohla změna klimatu hrát přímou roli při vzniku SARS-CoV-2, viru, který způsobil celosvětovou pandemii.

MŽP PŘEDKLÁDÁ VEŘEJNOSTI NÁVRH CIRKULÁRNÍHO ČESKA 2040. VYJÁDŘIT NÁZOR MŮŽETE I VY

Ministerstvo životního prostředí zahajuje veřejnou konzultaci k návrhu Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040). Tento dokument formuluje nezbytné kroky k tomu, aby byla Česká republika prostřednictvím cirkulární ekonomiky dlouhodobě odolná vůči budoucím environmentálním hrozbám včetně změny klimatu i úbytku biodiverzity a rozvíjela celkově udržitelný společenský systém. Veřejnost se k němu může vyjádřit do 7. května 2021. #CirkulárníČesko2040.

V PARDUBICÍCH VZNIKNE PRVNÍ KOMUNITNÍ ZAHRADA

V Pardubicích vznikne první komunitní zahrada. V centru města je nevyužitý pozemek, na kterém má jednou stát kancelářská budova. Ještě, než ji developer začne stavět, minimálně jednu sezonu tam porostou bylinky, květiny nebo zelenina. „S partnerkou jsme se přistěhovali z Bruselu a chybělo nám tady komunitní vyžití. Podíval jsem se do katastru, zjistil majitele pozemku a napsal jsem jednateli společnosti, jestli si pozemek můžeme pronajmout do té doby, než oni začnou stavět,“ řekl Jiří Beran ze spolku Pardubická KOZA.

ZBÝVAJÍ NÁM POUZE 3 % NEDOTČENÉ PŘÍRODY

Pouze na částech tropických lesů Amazonky a Konga, východosibiřských a severokanadských lesů a tundry a také na Sahaře zůstávají zbytky divoké přírody, která je dosud nedotčena lidskou činností.  Např. v Austrálii již nelze nalézt nedotčené oblasti, nepůvodní invazivní druhy (kočky, lišky, králíci, kozy a velbloudi) zásadně ovlivnily původní druhy.

PRŮZKUM: VĚTŠINA DĚTÍ VÍ, JAK ŠETŘIT S PITNOU VODOU

Velká část žáků a studentů má dobré povědomí o tom, jak šetřit pitnou vodou, a má i zažité správné návyky. Téměř 90 procent oslovených dětí také ví, že do odtoků dřezu, umyvadla či toalet se nemají splachovat zbytky jídla, barvy, léky nebo hygienické potřeby. Vyplývá to z průzkumu programu Recyklohraní, jehož se zúčastnilo 8400 žáků základních škol a středoškoláků.

MEZINÁRODNÍ DEN ZEMĚ

Den Země byl založen v roce 1970 jako den ochrany životního prostředí, letos budeme 22. dubna slavit již 51. výročí. Letošním tématem je „Obnovit naši Zemi“, která musela v loňském roce čelit australským požárům, teplotním rekordům, nejhorší invazi kobylek v Keni a nyní i pandemii.