Krajské kolo Ekologické olympiády středoškoláků v roce 2022-2023 pro Pardubický kraj

Krajské kolo Ekologické olympiády středoškoláků v roce 2022-2023 pro Pardubický kraj

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí, jejímž pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Krajské kolo pro Pardubický kraj proběhne v Ekocentru PALETA v Oucmanicích v termínu 1. – 2. 12. 2022. Téma letošního ročníku je „Druhová ochrana“.  

Mezi Vraňany a Hořínem skončila obnova Vltavy, má prospět rozmanitosti přírody

Mezi Vraňany a Hořínem skončila obnova Vltavy, má prospět rozmanitosti přírody

Mezi Vraňany a Hořínem na Mělnicku skončila obnova toku Vltavy, má prospět rozmanitosti přírody. Přispějí k tomu různé tůňky, říční pláže, ramena či vysázená zeleň. Změna rázu toku stála 180 milionů korun, z toho 173 milionů korun pokryla evropská dotace. Úpravy pětikilometrového úseku jsou unikátní rozsahem, řekl při dnešním oficiálním ukončení prací ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

Výsledky soutěže Zelený ParDoubek 2022 byly vyhlášeny. Oceněno bylo celkem 16 různých soutěžních projektů

Výsledky soutěže Zelený ParDoubek 2022 byly vyhlášeny. Oceněno bylo celkem 16 různých soutěžních projektů

Soutěž Zelený ParDoubek 2022 byla završena 5.10. na konferenci EVVO Pardubického kraje v Litomyšli. Udíleny byly ceny za 2 různé kategorie – cena odborné poroty za kvalitu projektu a cena publika za inspirativnost. 

Dotační podpora EVVO od MŽP

Dotační podpora EVVO od MŽP

Ministerstvo životního prostředí podpoří environmentální vzdělávání (EVVO). Na projekty, které zlepší povědomí dětí o životním prostředí, vyčlenilo 40 milionů z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace směřují do nových i navazujících vzdělávacích programů zaměřených na témata změny klimatu, udržitelné spotřeby nebo třeba prevence …