Krajské kolo Ekologické olympiády středoškoláků v roce 2022-2023 pro Pardubický kraj

Krajské kolo Ekologické olympiády středoškoláků v roce 2022-2023 pro Pardubický kraj

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí, jejímž pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Krajské kolo pro Pardubický kraj proběhne v Ekocentru PALETA v Oucmanicích v termínu 1. – 2. 12. 2022. Téma letošního ročníku je „Druhová ochrana“.  

Výsledky soutěže Zelený ParDoubek 2022 byly vyhlášeny. Oceněno bylo celkem 16 různých soutěžních projektů

Výsledky soutěže Zelený ParDoubek 2022 byly vyhlášeny. Oceněno bylo celkem 16 různých soutěžních projektů

Soutěž Zelený ParDoubek 2022 byla završena 5.10. na konferenci EVVO Pardubického kraje v Litomyšli. Udíleny byly ceny za 2 různé kategorie – cena odborné poroty za kvalitu projektu a cena publika za inspirativnost.