Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Rubrika: Rozhovory

TÝDEN PRO KLIMA

14. – 20. června 2021 bude po celé České republice probíhat již druhý ročník akce Týden pro klima. V roce 2019 přilákala tato iniciativa tisíce lidí a přidalo se k ní více než 50 měst. Spolky, komunity, skupiny lidí a organizace uskutečnily více než 150 akcí. Co to vlastně je Týden pro klima, kdo akci pořádá, případně, jak se můžete zapojit a mnohem více se můžete dozvědět v našem rozhovoru s Jitkou Češkovou z Pardubického ekologického fóra.

Chráněno: ŘÍDĚNÍ ODPADŮ – BIGBELLY

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

VESELÁ VĚDA SE ZAKLADATELKOU MARTINOU FIALOVOU

Veselá věda je nezisková organizace, kterou založila Martina Fialová. Za dobu deseti let, kdy Veselá věda funguje, má každoročně 250 vyškolených lektorů a kroužků se účastní přes 4 000 dětí napříč celou Českou republikou. V rámci svého programu nabízí kroužky pro děti přímo v základních a mateřských školách, příměstské tábory i pobytové tábory, včetně táborů pro rodiče s dětmi. Posláním veselé vědy je probouzet u dětí zájem o přírodní vědy a technické obory. Video rozhovor můžete vidět zde , nicméně, jak jsme slíbili, můžete si přečíst i rozhovor s dalšími otázkami.

ROZHOVOR S HANKOU CHEVALIER – ZAKLADATELKOU EKOSPOLKU KRÁSENKA

Spolek Krásenka se snaží připravovat programy pro děti základních škol tak, aby zvelebili okolí ekovýchovného spolku a mohli zde pořádat společenské akce s osvětovou tématikou kolem ekovýchovy pro děti i dospělé. Témata osvěty jsou Semínkovna, minimalismu, BezObalu, ZeroWaste, Permakultura, soběstačnost apod. Za zajímavé téma považují směnu a to jak věcí (SWAPy), rostlin (Green SWAPy) a také služeb (vzájemná výpomoc). Chtějí podporovat společenské vazby mezi lidmi a učit je žít jinak, blíž k přírodě s ohledem na ni a zároveň převzít odpovědnost nad svými životy a nespoléhat se na systém. Věnovat se prevenci v rámci svého zdraví (sport, psychika, zdravé stravování, dobré vztahy s lidmi z okolí). Další téma do budoucna je nízkonákladové bydlení v přírodě v domech z alternativních, energeticky nenáročných materiálů. Video rozhovor najdete ZDE.

ROZHOVOR S ONDROU PELIKÁNEM ZE ZÁCHRANNÉ STANICE LIPEC

Co mají společného obora Žleby, Záchranná stanice v Lipci a NATURE TV? Lásku ke zvířatům a k přírodě kolem nás, nadšení, Jana Kuchynku a Ondřeje a Lenku Pelikánovi a mnoho dalšího. O tomto neuvěřitelném projektu jsme si popovídali s Ondřejem Pelikánem. Video rozhovor můžete vidět zde, nicméně, jak jsme slíbili, můžete si přečíst i rozhovor s dalšími otázkami.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A OSVĚTA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V LITOMYŠLI NA ZÁMECKÉ ULICI

Základní škola na Zámecké ulici je umístěna v historické budově, kterou nechalo pro školní účely vybudovat město Litomyšl ve 2. polovině 19. století. Učit se v ní začalo v červnu 1873, tehdy sloužila reálnému gymnáziu. Postupem času se přejmenovávaly instituce v budově sídlící, občas budova poskytovala krátkodobý útulek i jiným kulturním zařízením, jako například městskému muzeu, ale vždy patřila především nějakému typu školy. Od roku 1960 stavba slouží trvale pouze škole základní. Pro litomyšlskou veřejnost je „škola na Zámecké“ spojena především se jménem spisovatele Aloise Jiráska, který v ní vyučoval v letech 1877–1888. Jednoznačně nejslavnějším žákem školy byl, a stále je, světoznámý astronom Zdeněk Kopal. Ačkoli do ní chodil pouze dva školní roky (1920 – 1922), nikdy tuto dobu ve svých vzpomínkách nevynechal a ke škole i k Litomyšli se tento velikán světové vědy vždy hlásil.

ADAPTERRA AWARDS – POSLEDNÍ TÝDEN K PŘIHLÁŠENÍ VAŠEHO PROJEKTU!

Změna klimatu mění naše životy. Soutěž Adapterra Awards vznikla pro to, aby hledala a oceňovala projekty, které ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině. Do 31. 3. můžete nominovat projekt i Vy! Více o soutěži se dozvíte v našem rozhovoru s Andreou Křivánkovou.

Ekocentrum PALETA: „Chystáme několik novinek“

Ekocentrum PALETA je občanské sdružení působící v Pardubickém kraji a zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. O PALETĚ ale i třeba o tom, jak pandemie poznamenala činnost centra v těchto měsících, jsme si popovídali s ředitelem PALETY Miroslavem Míkovcem a jeho manželkou a zároveň lektorkou Michaelou Míkovcovou.

MRKEV nebo raději MRKVIČKU?

MRKEV, potažmo MRKVIČKA je zelenina, kterou zná snad každé malé dítě. Je to ale také dlouhodobý celostátní program pro základní a střední školy i mateřské školky. Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. začala s programem MRKEV již v roce 2001. V roce 2007 pak vznikl i program MRKVIČKA. Od té doby MRKVIČKA stejně jako MRKEV roste a sílí, a to i díky úsilí mnoha lidí, koordinátorů, partnerů a učitelů. O MRKVI i MRKVIČCE jsme si popovídali s Blankou Touškovou, ředitelkou a programovou manažerkou Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

„DÍKY APLIKACI WWW.KAMSNIM.CZ SE OMEZÍ MNOŽSTVÍ ODPADŮ KONČÍCÍCH NA SKLÁDKÁCH, VE SPALOVNÁCH A V NEJHORŠÍM PŘÍPADĚ V PŘÍRODĚ.“ VĚŘÍ RADEK JANOUŠEK (UKLIĎME ČESKO).

Není ekologická organizace, která by neznala akci Ukliďme Česko. Do akce se zapojuje nepřeberný počet organizací i jednotlivců z celé České republiky, Pardubický kraj nevyjímaje. O tom, jak Ukliďme Česko vzniklo a jak se můžete zapojit, jsme si popovídali s Radkem Janouškem, organizátorem akce.