Tisková zpráva: Za přírodními skvosty Pardubického kraje

Tisková zpráva: Za přírodními skvosty Pardubického kraje

Z dotace Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022 byl podpořen projekt Za přírodními skvosty Pardubického kraje. Cílem projektu je zvyšování osvěty o biodiverzitě lidí s tělesným handicapem. Osvěta o přírodě se nejlépe realizuje zážitkem. Lidé s tělesným handicapem budou na různých místech Pardubického kraje seznamováni s funkcí a rozmanitostí přírodních systémů.

Tisková zpráva: Ostrov pro rozmanitou biodiverzitu mezi bytovkami

Tisková zpráva: Ostrov pro rozmanitou biodiverzitu mezi bytovkami

Z dotace Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022 byl podpořen projekt na zvyšování biodiverzity v okolí Komunitního centra KŘIŽOVATKA v Pardubicích. K tomu povede například umístění budek a krmítek, instalace vyvýšených záhonů na zahradě centra. O vše se budou starat lidé s tělesným handicapem, kteří zde budou moci pozorovat ptáky a pracovat s půdou a rostlinami.

Tisková zpráva k projektu: Přírodovědné soutěže pro ZŠ celého regionu (botanika, zoologie, mineralogie).

Tisková zpráva k projektu: Přírodovědné soutěže pro ZŠ celého regionu (botanika, zoologie, mineralogie).

ZŠ Habrmanova Česká Třebová již tradičně od roku 2004 pořádá díky podpoře Pardubického kraje Regionální přírodovědné soutěže. Pravidelně na ně zveme děti ze základních škol 3.-9. tříd našeho regionu. Úkolem soutěže je zvýšení zájmu dětí o přírodu. V roce 2022 jsme uspořádali tyto regionální soutěže:

Tisková zpráva o projektu: Za skutečnými zážitky do Janova

Tisková zpráva o projektu: Za skutečnými zážitky do Janova

Jedná se o projekt podpořený v rámci Programu vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022. Cílem projektu je nabídka stávajících a nových environmentálních programů se zvířaty na statku v Janově. V letošním roce nabízíme programy s koňmi, pejsky, drobným zvířectvem, eko dílničky, besedy o koních, komentované prohlídky stájí atd. 

Tisková zpráva o projektu: S koníky jsem kamarád

Tisková zpráva o projektu: S koníky jsem kamarád

Jedná se o projekt podpořený v rámci Programu vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022. Hlavním cílem je dětem přiblížit potřeby, které jsou nutné k chovu hospodářských zvířat (koní). Dětem názorně předvedeme, jak se koně využívali dříve a jak se využívají dnes. V rámci tohoto programu děti absolvují besedu o koních,

Celoroční činnost oddílu mladých ochránců přírody Spongilit v Chocni

Celoroční činnost oddílu mladých ochránců přírody Spongilit v Chocni

Oddíl mladých ochránců přírody Spongilit v Chocni existuje už více než 30 let a funguje při organizaci Českého svazu ochránců přírody, jehož členy jsou dospělí vedoucí oddílu. Spongilit má pravidelné schůzky v pátek, případně v sobotu každý týden (během nouzových stavů pak úkoly online). Činnost se odehrává převážně v přírodě …

Vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální ZŠ Králíky

Vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální ZŠ Králíky

Dne 19. 5. 2022 proběhlo vzdělávání celé sborovny v oblasti environmentální výchovy pod taktovkou osvědčených školitelů ze SEVERu Horní Maršov – JUDr. Hanou Kulichovou a Jáchymem Škodou. Praktickou část jsme realizovali v přírodě u chaty Amálky. Navnadili jsme se aktivitami smyslového vnímání, poté se z nás stali výzkumníci – prováděli jsme biomonitoring života v Kralickém potoce, hledali jsme lišejníky a na základě jejich identifikace určovali kvalitu životního prostředí v dané oblasti.

Jarní kampaň Ukliďme Česko vrcholí vyhlášením fotosoutěže
|

Jarní kampaň Ukliďme Česko vrcholí vyhlášením fotosoutěže

Česko, Morava i Slezsko opět znatelně prokoukly díky dobrovolnickým úklidům. Ty letos na jaře proběhly na bezmála 4 000 lokalitách a podařilo se při nich odstranit z přírody, měst a obcí na 1 800 tun odpadů. Jarní kolo úklidů vrcholí v těchto dnech soutěží fotografií, kuriozních nálezů a videí z akce.

Pozvánky na akce SEVERu na květen–srpen 2022

Pozvánky na akce SEVERu na květen–srpen 2022

Milé paní učitelky, milí páni učitelé, čekají nás poslední dva měsíce do konce školního roku. Nevím, jak u vás, ale u nás na SEVERu pracovní tempo graduje :). Navíc vzhledem k válce na Ukrajině máte možná i vy ve škole, školce či jiném zařízení ukrajinské děti, připravujete pro ně výuku, programy, a mnoho situací je pro vás nových. Věříme, že i tyto zvýšené nároky mohou přinést mnoho obohacujících zkušeností pro nás pro všechny. Děkujeme vám všem za jakoukoli formu pomoci.

ZŠ a MŠ Červená Voda: Den Země 2022

ZŠ a MŠ Červená Voda: Den Země 2022

Dne 21. a 22. dubna proběhne na školní zahradě ZŠ a MŠ Červená Voda program ku příležitosti Dnů Země. Obec a škola žákům opět připravily pestrý program zaměřený na zdravou zahradu, ochranu přírody, lokální ptactvo a obojživelníky, přežití v divočině i zdravý pohyb. Pozvání opět přijali odborníci z daných oblastí. Jedná se o pracovníky Agentury ochrany přírody ČR, Chráněné krajinné oblasti Jeseníky