Název projektu: „O LESE, UČIT SE V LESE“

Název projektu: „O LESE, UČIT SE V LESE“

Popis projektu: Čtyřhodinový výukový program přímo v lese osady Bukovina v Borové. Práce s dětmi proběhne ve skupinách formou lesní a zážitkové pedagogiky. Hajní a pedagog volného času dětem připraví několik stanovišť k různým tématům: určení a poznávání lesní zvěře, seznámení dětí se základními popisy zvířat, poznávání stop lesní zvěře, poznávání rohů a pahorů,

Název projektu č. 2 „Jak využít zbytků látek k tvoření“.

Název projektu č. 2 „Jak využít zbytků látek k tvoření“.

Náplní projektu jsou pravidelné textilní dílny pro veřejnost, které mají za cíl vést veřejnost k šetrnému zacházení s odpadovým materiálem a použitým textilem. Pod vedením lektorek z Klubu Červenka si účastníci dílen vytvoří v letošním roce hlavně hračky z textilu, panenky a osvojí si techniky, kterými mohou své výrobky zkrášlit. Recyklace je přeměna starého a nepotřebného na nový výrobek. Plánováno je i víkendové šití pro širokou veřejnost.

„Svět netopýrů“ v Ekocentru Podorlicko

„Svět netopýrů“ v Ekocentru Podorlicko

Dovolujeme si Vás pozvat do ekocentra Podorlicko v České Třebové na výstavu „Svět netopýrů“. Výstava je připravena ve spolupráci s Městským muzeem a galerií ve Svitavách. Vernisáž 9.9. od 18.00 bude pokračovat v terénu Netopýří noc – vyhledáváním netopýrů pomocí detektorů a výkladem zoologa Jakuba Vrány.  V dalších dnech bude výstava dostupná od soboty 10.9. do pondělí 19.9. dopoledne od 9 do 11,30 a odpoledne od 12,30 do 17,00.

Tisková zpráva: Za přírodními skvosty Pardubického kraje

Tisková zpráva: Za přírodními skvosty Pardubického kraje

Z dotace Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022 byl podpořen projekt Za přírodními skvosty Pardubického kraje. Cílem projektu je zvyšování osvěty o biodiverzitě lidí s tělesným handicapem. Osvěta o přírodě se nejlépe realizuje zážitkem. Lidé s tělesným handicapem budou na různých místech Pardubického kraje seznamováni s funkcí a rozmanitostí přírodních systémů.

Tisková zpráva: Ostrov pro rozmanitou biodiverzitu mezi bytovkami

Tisková zpráva: Ostrov pro rozmanitou biodiverzitu mezi bytovkami

Z dotace Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022 byl podpořen projekt na zvyšování biodiverzity v okolí Komunitního centra KŘIŽOVATKA v Pardubicích. K tomu povede například umístění budek a krmítek, instalace vyvýšených záhonů na zahradě centra. O vše se budou starat lidé s tělesným handicapem, kteří zde budou moci pozorovat ptáky a pracovat s půdou a rostlinami.

Tisková zpráva k projektu: Přírodovědné soutěže pro ZŠ celého regionu (botanika, zoologie, mineralogie).

Tisková zpráva k projektu: Přírodovědné soutěže pro ZŠ celého regionu (botanika, zoologie, mineralogie).

ZŠ Habrmanova Česká Třebová již tradičně od roku 2004 pořádá díky podpoře Pardubického kraje Regionální přírodovědné soutěže. Pravidelně na ně zveme děti ze základních škol 3.-9. tříd našeho regionu. Úkolem soutěže je zvýšení zájmu dětí o přírodu. V roce 2022 jsme uspořádali tyto regionální soutěže:

Tisková zpráva o projektu: Za skutečnými zážitky do Janova

Tisková zpráva o projektu: Za skutečnými zážitky do Janova

Jedná se o projekt podpořený v rámci Programu vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022. Cílem projektu je nabídka stávajících a nových environmentálních programů se zvířaty na statku v Janově. V letošním roce nabízíme programy s koňmi, pejsky, drobným zvířectvem, eko dílničky, besedy o koních, komentované prohlídky stájí atd. 

Tisková zpráva o projektu: S koníky jsem kamarád

Tisková zpráva o projektu: S koníky jsem kamarád

Jedná se o projekt podpořený v rámci Programu vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022. Hlavním cílem je dětem přiblížit potřeby, které jsou nutné k chovu hospodářských zvířat (koní). Dětem názorně předvedeme, jak se koně využívali dříve a jak se využívají dnes. V rámci tohoto programu děti absolvují besedu o koních,

Celoroční činnost oddílu mladých ochránců přírody Spongilit v Chocni

Celoroční činnost oddílu mladých ochránců přírody Spongilit v Chocni

Oddíl mladých ochránců přírody Spongilit v Chocni existuje už více než 30 let a funguje při organizaci Českého svazu ochránců přírody, jehož členy jsou dospělí vedoucí oddílu. Spongilit má pravidelné schůzky v pátek, případně v sobotu každý týden (během nouzových stavů pak úkoly online). Činnost se odehrává převážně v přírodě …