Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

DOTACE / GRANTY / ALTERNATIVNÍ FINANČNÍ ZDROJE

MÁTE NÁPADY, CHUŤ A ENERGII ROZVÍJET EVVO V KRAJI, TAK VYUŽIJTE DOTAČNÍ MOŽNOSTI A PUSŤTE SE DO REALIZACE

Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2021

 Česká Třebová  Otevřená výzva 

Termín podání žádosti: 01.01.2021 – do 15.11.2021

Zaměření: Cílem poskytování finanční podpory formou dotace je podpora a rozvoj kulturních, popř. vzdělávacích aktivit na území města Česká Třebová. U žádostí o dotaci na kulturní akci přesahující částku 20 000 Kč je podmínkou přidělení dotace také podání žádosti o dotaci u dalších institucí vypisujících granty v oblasti kultury (Pardubický kraj, MK ČR, MŠMT ČR, apod.). Max. objem programu je 350 000 Kč. 

Více informací.

Dotační program Podpora hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů

Pardubický kraj aOtevřená výzva 

Termín podání žádosti: od 1. 1. do 30. 9. 2021

Zaměření: Dotace je určena pro vlastníky lesa, jejichž výměra nepřesahuje 50 ha. Dotační podtitul A. Lesní těžba kůrovcových stromů – žadatelem mohou být fyzické nebo právnické osoby. Dotační podtitul B. Kácení kůrovcových stromů jednotkami požární ochrany obcí – žadatelem mohou být výhradně obce jako zřizovatelé jednotek požární ochrany obcí

Více informací.

Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

Evropské fondy   Budoucí výzva 

Termín podání žádostí: připravuje se, červenec 2021

Zaměření: Cílem tohoto fondu je oživit ekonomiky jednotlivých členských států Evropské unie po zasažení pandemií Covid-19. Záměrem je rychlá a efektivní pomoc pro oživení, ale i další nastartování hospodářského sektoru. Mělo by zde být zahrnuto i vzdělávání a životní prostředí.

Více informací.

Unijní program LIFE: Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima

Evropské fondy  Budoucí výzva 

Termín podání žádosti: 1x ročně je otevřená od února/března do dubna/června.

Zaměření: Cílem programu LIFE je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. Výzva je vyhlašovaná MŽP.

Více informací.