Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Eko služby Krajského koordinátora EVVO

KDO JSME A JAKÉ EKO SLUŽBY NABÍZÍME

Co je EVVO

„EVVO, neboli Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách.§16 zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí.

Smyslem ekoosveta.cz – krajského portálu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) je informovat veřejnost o ekologické problematice, poskytovat aktuální informace o dotacích, poskytovat ekocentrům služby ve smyslu publicity či sdílení projektů a nápomoc při tvorbě projektů, pro školy metodiky a vzdělávací programy atd.

 

Pro trvale udržitelný rozvoj – zachování přírodních krás a zdrojů pro další generace, pro odpovědné chování a tvorbu kvalitního životního prostředí v souladu s principy naší matičky Zemi je potřebná vzájemná SPOLUPRÁCE. Jak řekl H. Ford: „Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.

Zakuste rozmanitost EVVO díky ekocentrům a poskytovatelům ekologické výchovy v kraji, s profesionální kvalitou eko programů pro všechny generace se širokou škálou tematických bloků, jako je ochrana životního prostředí, ekologická domácnost, příroda včera, dnes a zítra, voda, ovzduší, odpady, les, záchrana živočichů, ekologické zemědělství, chytré a inovativní životní prostředí a další. Ekocentra nabízejí jak vzdělávání a osvětu, tak i zábavně a nezapomenutelně strávený čas v krásné přírodě (např. díky pobytovým programům).