TISKOVÉ ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z OBLASTI EVVO

INFORMACE O ČINNOSTI NAŠICH EKOCENTER A POSKYTOVATELŮ ENVIRONMENTÁLNÍ / EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A OSVĚTY

Zajímá vás, jakou nabídku aktivit v oblasti ochrany a péče o životní prostředí, vzdělávacích a pobytových programů, osvěty a soutěží si pro vás připravila ekocentra, eko sdružení, záchranné stanice nebo školy.
Tak to jste na správném místě, kde se dozvíte novinky v oblasti EVVO v Pardubickém kraji.

Mladí Češi mají zájem o informace o ekologickém cestování. Pojmu zatím nerozumí
Tiskové zprávy EVVO

Mladí Češi mají zájem o informace o ekologickém cestování. Pojmu zatím nerozumí

Dům zahraniční spolupráce (DZS), národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum, zveřejnil výsledky šetření zaměřeného na postoje mladých lidí k ekologicky šetrnému cestování a změně klimatu. Z výsledků vyplývá, že mladí mají dle svého názoru o ekologickém cestování málo informací, ale jsou nakloněni vzdělávání v této oblasti. Změna klimatu znepokojuje téměř tři čtvrtiny z nich.

Nové programy děti seznámí se životem čápů i problémy stěhovavých ptáků
Tiskové zprávy EVVO

Nové programy děti seznámí se životem čápů i problémy stěhovavých ptáků

Čtyři nové programy pro venkovní výuku dětí připravila Česká společnost ornitologická (ČSO). Žáci se v nich seznámí se životem čápů, s migrací stěhovavých ptáků a s problémy, s kterými se ptáci potýkají. Za ČSO to dnes uvedla Gabriela Dobruská. Programy jsou dostupné na webu. V programu Na komíně je čáp děti coby čápi projdou obdobím hnízděním a zjistí třeba to, jak mohou čápům uškodit lidské odpadky v hnízdech.

Komunita dárců pomáhá zvládat zajištění provozu zvířecí zahrady v Pardubicích
Tiskové zprávy EVVO

Komunita dárců pomáhá zvládat zajištění provozu zvířecí zahrady v Pardubicích

Pohádková zahrada v Pardubicích, která se stará o opuštěná zvířata, si za dobu své existence vybudovala komunitu, která jí pomáhá zvládat a zajistit provoz. Bez podporovatelů by nepřežila, řekla provozovatelka Romana Vojířová. Zahrada funguje u lokality Červeňák od léta 2016, pro veřejnost je otevřená denně. Mezi opuštěnými zvířaty má nejvíc těch hospodářských. Podle Vojířové jsou lidé nejštědřejší asi před Vánocemi.    

Podpora vodovodů a kanalizací v letošním roce
Odpady Tiskové zprávy EVVO

Podpora vodovodů a kanalizací v letošním roce

Primárním účelem této podpory jsou projektové dokumentace a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. V minulém roce byla poskytnuta podpora ve výši 70 milionů korun, tedy o 12 milionů méně, než je tomu letošní rok. Během let 2016 až 2019 bylo uvolněno Pardubickým krajem téměř 270 milionů korun, kde většina peněz byla získána díky poplatkům za odběr podzemní vody,

Pardubický Červeňák bude zachován a oživen
Tiskové zprávy EVVO Životní prostředí ve městech a obcích

Pardubický Červeňák bude zachován a oživen

Červeňák, bývalý vojenský prostor, jsme vám představovali již v našem dřívějším článku. Toto území bylo předáno Pardubicím v roce 2019 Ministerstvem obrany v rámci bezúplatného převodu. Město mělo o tyto prostory zájem již od roku 2011 a od roku 2014 začalo s plánováním výstavby silniční spojky.

Výroba šachtových poklopů či bytových studen je byznysem žen
Ochrana životního prostředí Tiskové zprávy EVVO

Výroba šachtových poklopů či bytových studen je byznysem žen

Zdá se vám, že výroba a prodej šachtových poklopů patří spíše do kategorie všedních prací? Alexandra Vondráková však dokázala, že tento byznys není fádní, a navíc v ženském kolektivu se mu více než daří. Zajímavý podcast a článek vytvořila autorka Jitka Slezáková pro mujrozhlas.cz a my bychom vám rádi přiblížili, co že se to v Barchově nedaleko Pardubic vlastně děje.

Příroda je lék
Tiskové zprávy EVVO

Příroda je lék

V roce 2022 bude pokračovat fungování činnosti organizace Zlatá studánka. Organizace pořádá přednášky, besedy, semináře, dílny s přírodními materiály, s veřejností vyrážíme do přírody (exkurze, výlety, poznávání přírody). S odborem ŽP Městského úřadu Č. Třebová, školami a dalšími organizacemi spolupořádáme na začátku května Den Země.

Naděje v boji se znečištěnými oceány
Odpady Tiskové zprávy EVVO

Naděje v boji se znečištěnými oceány

Neustálé znečišťování oceánů je zásadním problémem, jelikož každou minutu je do oceánů vhozen přibližně plný nákladní vůz plastového odpadu. Nezisková organizace The Ocean Cleanup se snaží tento problém vyřešit. Jejím hlavním cílem je zbavovat oceány plovoucích plastů, a to až o 90 %. Svému cíli jde také odvážně naproti, protože tento rok představila nové zařízení, které dokáže efektivně vylovit plastový odpad z vody.

Tvořivá upcyklace neboli ze starého nové
Odpady Tiskové zprávy EVVO

Tvořivá upcyklace neboli ze starého nové

Projekt je určen pro širokou veřejnost se zaměřením na matky s dětmi a seniory. Náplní projektu jsou pravidelné textilní dílny pro veřejnost, které mají za cíl vést veřejnost k šetrnému zacházení s odpadovým materiálem a použitým textilem. Pod vedením lektorek z Klubu Červenka si účastníci dílen vytvoří v letošním roce hlavně hračky z textilu, panenky a osvojí si techniky, kterými mohou své výrobky zkrášlit.

Voda nás spojuje
Tiskové zprávy EVVO Voda

Voda nás spojuje

Na základní škole Bohemia v Chrudimi se v týdnu od 11. do 15. 10. 2021 uskuteční ekologický projekt Voda nás spojuje, který podpořil Pardubický kraj. Prvotním cílem projektu je budovat na naší škole rodinného typu dobré vztahy, dopřát žákům více kontaktů mezi sebou po dlouhém období online výuky a umožnit vrstevnické učení.

Kleny na Lipce mají za sebou další ozdravnou kůru.
Tiskové zprávy EVVO Živá příroda a krajina, les

Kleny na Lipce mají za sebou další ozdravnou kůru.

Vesnička Lipka u Horního Bradla je známá především díky mohutné památné lípě, která získala v roce 2016 titul Strom roku. Pár metrů od této lípy se nachází hrobka pánů Kustošů, bývalých majitelů panství Lipka. Později se Lipka stala majetkem Auerspergů a kněžna Vilemína nechala hrobku opravit. Zřejmě v roce 1876 byly k hrobce vysazeny dva javory kleny.

Přijďte se zúčastnit dne za obnovu lesa
Tiskové zprávy EVVO Živá příroda a krajina, les

Přijďte se zúčastnit dne za obnovu lesa

Dne 16. října 2021 se koná akce „Den za obnovu lesa“. Tato akce se bohužel minulý rok kvůli restrikcím neuskutečnila. Nicméně rok předtím se jednalo o největší akci svého druhu v Česku na podporu obnovy lesa a zúčastnilo se přes 32 tisíc dobrovolníků. Tento předloňský úspěch poukázal na to, že nám záleží na osudu českých lesů a krajiny.

Tisková zpráva k projektu „Celoroční provoz Ekocentra Podorlicko v roce 2021“
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva k projektu „Celoroční provoz Ekocentra Podorlicko v roce 2021“

Cílem projektu je zajistit celoroční činnost ekocentra Podorlicko na adrese Podbranská 959 Česká Třebová. V ekocentru jsou dvě klubovny a jeden výstavní přednáškový sál. Členové ZO ČSOP Podorlicko zajišťují údržbu a provoz celého objektu i přilehlé zahrádky, kde instalují venkovní výstavy. V roce 2021 proběhly, i přes omezené možnosti setkávání, v ekocentru Podorlicko tři vnitřní výstavy a soutěže na témata:

Tisková zpráva k projektu „Naučné stezky ČSOP v okolí České Třebové“
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva k projektu „Naučné stezky ČSOP v okolí České Třebové“

ZO ČSOP Podorlicko je provozovatelem 2 naučných stezek v okolí České Třebové. Je to „Stezka ČSOP“ a smyslově naučná stezka „Údolím Skuhrovského potoka“. ZO ČSOP Podorlicko zajišťuje v součinnosti s obcemi údržbu a opravy stezek a také akce pro veřejnost.

Tisková zpráva k projektu „Příroda je in i online – soutěže a výstavy pro mládež“
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva k projektu „Příroda je in i online – soutěže a výstavy pro mládež“

Cílem projektu je povzbudit zájem dospívající mládeže a středoškoláků o šetrný a zodpovědný vztah k přírodě. V roce 2021 proběhly, i přes omezené možnosti setkávání, v ekocentru Podorlicko a v jeho okolí výstavy a soutěže na témata: Vážky, Kaktusy, Den Země a Den skautingu. Pořadatelé využili prostory zahrady a parku k venkovní instalaci výstav.

EVVO pobyt „Sluňákov 2021“
Tiskové zprávy EVVO

EVVO pobyt „Sluňákov 2021“

Enviromentální pobytový program v Centru ekologických aktivit Sluňákov. V loňském roce jsme plánovali pobyt ve Sluňákově, který se nám ale nepodařil uskutečnit. Žáci 1. stupně Základní školy a mateřská škola Telecí, ale o nic nepřijdou, neboť i v letošním školním roce díky Pardubickému kraji, obci Telecí a finanční spoluúčasti rodičů mohou

EVVO pobyt „Sedmihorky 2021“
Tiskové zprávy EVVO

EVVO pobyt „Sedmihorky 2021“

Enviromentální pobytový program v Sedmihorkách ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj. I v letošním roce se nám se žáky podaří vyjet na environmentální pobyt. A vzhledem ke zvláštnímu průběhu loňského školního roku bereme celý pobyt i jako důležitý adaptační prvek. Na přelomu září a října vyrážíme směr Sedmihorky.

Krajské kolo ekologické olympiády středoškoláků v roce 2021-22 pro Pardubický kraj
Tiskové zprávy EVVO

Krajské kolo ekologické olympiády středoškoláků v roce 2021-22 pro Pardubický kraj

Letošní krajské kolo v Ekocentru PALETA v Oucmanicích proběhne v termínu 2. – 3. 11. 2021. Kromě samotného testování a plnění úkolů budou součástí akce i další aktivity, přednášky či zábavný program k dané tematice. Informace pro účastníky, doporučené zdroje a další materiály zasíláme v příloze, nebo je lze též nahlédnout na stránkách: http://www.ekolympiada.cz/o-soutezi/.

Tisková zpráva o projektu: Zahradní terapie
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva o projektu: Zahradní terapie

Zahajujeme projekt z oblasti Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021, který byl sestaven s ohledem na zájem, který naši pacienti jeví o Venkovní učebnu přírodopisu. Věříme, že další aktivita, kterou je vhodně zvolená zahradní terapie, se stane další vítanou a zajímavou činností pro všechny věkové skupiny

Tisková zpráva o projektu: Rostliny šesti světadílů
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva o projektu: Rostliny šesti světadílů

Vytvořením dvou nových expozic – Novosvětské byliny a Léčivé a užitkové rostliny šesti světadílů zahajujeme projekt Rostliny šesti světadílů. Expozice budou vytvořeny revitalizací přestárlých monotónních výsadeb v Hamzově léčebně. Projekt bude realizován z dotační podpory Pardubického kraje v oblasti Péče o životní prostředí pro rok 2021.

Tisková zpráva o projektu: Malý farmář
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva o projektu: Malý farmář

Hlavním cílem je prevence obezity a závislosti na mobilních zařízeních. Dětem přiblížíme dostupnost zdravých pokrmů, podpoříme jejich samostatnost a kreativitu spojenou s jídlem. Děti absolvují dobrodružnou cestu s hledáním zalaminovaných obrázků potravin. V kuchyňce si vyzkouší přípravu domácí modelovací hmoty (není určeno ke konzumaci).

Tisková zpráva o projektu: Ze života koní
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva o projektu: Ze života koní

Cílem projektu je nabídka stávajících a nových environmentálních programů se zvířaty na statku v Janově. V letošním roce nabízíme programy s koňmi, pejsky, drobným zvířectvem, eko dílničky, besedy o koních, komentované prohlídky stájí atd. Projekt je podpořen grantem z programu vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021.

Badatelský tábor pro rodiče s dětmi 8-14 let a letní škola pro rodiče s dětmi 3-7 let
Tiskové zprávy EVVO

Badatelský tábor pro rodiče s dětmi 8-14 let a letní škola pro rodiče s dětmi 3-7 let

V termínech od 12.-17.7.2021 a 2.-7.8.21 proběhly v Pobytovém středisku ekologické výchovy Pardubického kraje v Oucmanicích dva turnusy Badatelského tábora pro rodiče s dětmi. Jednalo se o letní pobytové vzdělávací a zážitkové akce pro skupinu rodin, rodičů s dětmi 8-14 let, pro které byly realizovány programy EVVO s badatelsky orientovanou výukou

V zemi keltů se sešli zástupci ekocenter a Pardubického kraje
Tiskové zprávy EVVO

V zemi keltů se sešli zástupci ekocenter a Pardubického kraje

Ekoosvěta.cz, koordinátor EVVO pro Pardubický kraj vůbec poprvé v historii uspořádala v pátek 16.7. v Nasavrkách setkání ekocenter se zástupci Pardubického kraje. Hlavním cílem setkání bylo sdílet příklady dobré praxe a informovat se vzájemně o tom, jaké činnosti ekocentra zajišťují, na jakých projektech se podílejí a s jakými problémy se potýkají.  

Přineste inspiraci a zajímavé infografiky do vaší výuky
Tiskové zprávy EVVO

Přineste inspiraci a zajímavé infografiky do vaší výuky

Téma klima a jeho změna je nedílnou součástí dnešní ekologické výuky a osvěty. Pokud neustále hledáte inspiraci, jak studenty zaujmout, jak se něco nového dozvědět, jaké výukové materiály by studentům jednoduchým, ale úderný způsobem pomohli pochopit, čím si klima prochází, jaké jsou dopady a scénáře klimatické změny apod. přinášíme Vám …

Hola, hola, příroda volá aneb další tipy, kam vyrazit s dětmi o prázdninách v pardubickém kraji
Tiskové zprávy EVVO

Hola, hola, příroda volá aneb další tipy, kam vyrazit s dětmi o prázdninách v pardubickém kraji

V minulém článku jsme Vám představili tři místa zaměřená na environmentální tématiku, která můžete navštívit se svými dětmi. Nyní pokračujeme a přinášíme Vám další tipy na výlet! A protože máme léto, vydáme se trochu zchladit. …

Hola, hola, příroda volá aneb kam vyrazit s dětmi o prázdninách v pardubickém kraji
Tiskové zprávy EVVO

Hola, hola, příroda volá aneb kam vyrazit s dětmi o prázdninách v pardubickém kraji

Pokud o prázdninách hledáte možnosti, kam se s dětmi vydat a co navštívit v našem Kraji, nechte se inspirovat některými našimi tipy na červenec a sledujte naše webové stránky, kde Vás budeme pravidelně provázet místy, která stojí za to navštívit. Míst, kde můžete svým dětem ukázat více přírody a ekologicky je vzdělávat je v našem Kraji více než dost! …

Kdo vyhrál národní kolo Ekologické olympiády
Aktuality Tiskové zprávy EVVO

Kdo vyhrál národní kolo Ekologické olympiády

V první polovině června se konalo národní kolo 26. ročníku Ekologické olympiády. Ačkoliv kolo proběhlo distančně, nebyli studenti ochuzeni o test, poznávání přírodnin i obhajobu praktického úkolu. Zadáním praktického úkolu bylo navržení praktických opatření ke zmírnění dopadů globální klimatické změny v Krkonoších. Gratulujeme krajskému vítězi,

Inspirujte se a učte o odpovědné spotřebě
Tiskové zprávy EVVO

Inspirujte se a učte o odpovědné spotřebě

Hledáte-li nové téma k výuce EVVO, máte zájem svou výuku rozšířit, doplnit, potřebujete novou náplň na Vaše projektové dny, školy v přírodě, tábory, pobyty? Inspirujte se a zkuste do výuky zařadit i téma odpovědné spotřeby. Ekoškola pro Vás připravila metodické listy, které Vám pomohou zařadit téma odpovědné spotřeby nejen do výuky. Celý projekt si klade …

V prostorách Ekocentra a Záchranné stanice Pasíčka se diskutovalo o ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ
Tiskové zprávy EVVO

V prostorách Ekocentra a Záchranné stanice Pasíčka se diskutovalo o ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ

V pátek 25. 6. se uskutečnilo tradiční setkání krajů regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod k environmentální výchově. Sešli se zde zástupci tří krajů: Libereckého, Královehradeckého a Pardubického. Letošní ročník pořádala Ekoosveta, jakožto koordinátor EVVO v Pardubickém kraji.  Pandemie COVID-19 zasáhla nejen do našich běžných životů, ale …

Burza filantropie v Pardubickém kraji
Tiskové zprávy EVVO

Burza filantropie v Pardubickém kraji

Burza filantropie je transparentní nástroj, který podporuje projekty neziskových organizací a iniciuje setkání zástupců z businessu, neziskových organizací a veřejné správy. Jistě znáte pořad, který se vysílal v České televizi s názvem Den D. Burza filantropie je vlastně obdoba tohoto pořadu. Neziskové organizace prezentují svůj projekt a snaží se získat podporu z řad podnikatelů a veřejné správy. …

Krok za krokem přírodou
Tiskové zprávy EVVO

Krok za krokem přírodou

Jedná se o cyklus komentovaných vycházek do přírody, které spolek Altus organizuje od roku 2007. Jejich cílem je seznámit veřejnost s přírodními zajímavosti ve městě i okolí. Vycházky zpravidla vedou dva lektoři – specialisté, kteří se doplňují. Většinou se jedná o kratší půldenní vycházky, z nichž některé jsou vhodné i pro …

Jasan ztepilý z Pardubic – bude stromem roku, nebo bude pokácený kvůli obchodnímu centru?
Tiskové zprávy EVVO

Jasan ztepilý z Pardubic – bude stromem roku, nebo bude pokácený kvůli obchodnímu centru?

Do 30. dubna mohl kdokoli podat návrh stromu to ankety Strom roku 2021. Letos se jich sešlo 77. Z nich odborná porota následně vybere 12 finalistů. Jeden z nich je i majestátný 160 let starý jasan, který má velký příběh s otevřeným koncem. Jasanu se říká „strážce Podkovy“ a návrh na nominaci zaslat Jaroslav Svoboda, ze spolku Chráníme stromy z.s., ve …

Uspořádali jsme pro vás hravý Den Země
Tiskové zprávy EVVO

Uspořádali jsme pro vás hravý Den Země

Letos jsme pro Vás organizovali Den Země, který jsme pojali ve znamení osvěty hravou formou. Od 22. 4. do 24. 4. jste se mohli účastnit soutěží, které jsme pro Vás uspořádali. Nejprve se soutěžilo o nejhezčí video od ekocenter, záchranných stanic a škol. 14 videí bojovalo deset dní o Vaše hlasy. Celkem videa obdržela neuvěřitelných 14 397 hlasů a tři …

Výzvy pro veřejnost na květen: opylovači a opylovatelé
Tiskové zprávy EVVO

Výzvy pro veřejnost na květen: opylovači a opylovatelé

Každý měsíc se na našem na webu Zeleného domu Chrudim, z.s. a také na FB: https://www.facebook.com/zelenydumchrudim objeví výzva pro širokou veřejnost na různá témata a aktivity, upřesněné níže. Tyto výzvy Vám mohou být inspirací pro aktivity v letošním roce „2021“. Mohou Vás jednak zabavit, ale také se díky nim budete dívat na svět …

Shrnutí akce: Den Země ve znamení jarního úklidu přírody, naučná stezka kolem Chrudimky a fotosoutěž
Tiskové zprávy EVVO

Shrnutí akce: Den Země ve znamení jarního úklidu přírody, naučná stezka kolem Chrudimky a fotosoutěž

Ve dnech 22.-25.4. se soutěžilo v Parku Československých legií v České Třebové. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko v České Třebové ve spolupráci s organizací Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová připravily pro návštěvníky distanční soutěž ke Dni Země a ke Dni skautů. Soutěžilo 122 lidí. Všechny odpovědi správně …

Hartecká stezka – rozšíření populace sině ohrožených obojživelníků a plazů
Tiskové zprávy EVVO

Hartecká stezka – rozšíření populace sině ohrožených obojživelníků a plazů

Hartecká stezka s příchodem jara opět otevírá své brány a kromě jiných novinek, inovací a zlepšení mohou být letos návštěvníci svědky realizace projektu Hartecká stezka – rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a plazů. Cílem projektu je péče o silně ohrožené druhy v částečně urbanizovaném prostředí a podpora rozvoje populací. Konkrétně se jedná …

Den Země ve znamení jarního úklidu přírody, naučná stezka kolem Chrudimky a fotosoutěž
Tiskové zprávy EVVO

Den Země ve znamení jarního úklidu přírody, naučná stezka kolem Chrudimky a fotosoutěž

Při příležitosti mezinárodního Dne Země připravila Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s několika pardubickými neziskovými organizacemi, přírodovědným odd. Východočeského muzea v Pardubicích a spolkem Rozběháme Luži zajímavé rodinné aktivity. Uskuteční se i jarní úklid přírody a zároveň bude probíhat fotosoutěž. …

Začíná Kampaň obyčejné hrdinství 2021
Tiskové zprávy EVVO

Začíná Kampaň obyčejné hrdinství 2021

V dubnu roku 2019 proběhl první ročník kampaně, který ukázal, jak velký úspěch tento typ akce může mít. Do kampaně se zapojilo více než 16 500 osob. Druhý ročník kampaně byl poznamenán, jako téměř všechny akce, epidemií koronaviru a distanční výukou dětí. Kampaň se pořád vyvíjí, každý ročník organizátoři posouvají vpřed, zlepšují a zvyšují její …

Ekocentrum PALETA zve vaše děti ve věku 7-11 let na příměstský tábor, do té doby si můžete s dětmi zahrát novou hru Po stopách minulosti
Tiskové zprávy EVVO

Ekocentrum PALETA zve vaše děti ve věku 7-11 let na příměstský tábor, do té doby si můžete s dětmi zahrát novou hru Po stopách minulosti

Příměstský tábor se uskuteční 23. – 27. 8. Tábor se bude konat převážně v areálu Natura Parku. Každý den své dítko přivedete mezi 7:30 a 8:30 a odvedete si ho mezi 15:30 a 16:30. Budou se o něj starat lektoři Ekocentra PALETA a dobrovolní asistenti, náplní tábora budou hry zaměřené na spolupráci, trocha řemesel, …

Co si o změně klimatu myslí děti?
Tiskové zprávy EVVO

Co si o změně klimatu myslí děti?

Vzdělávací centrum TEREZA vytvořilo anketu a podívalo se na to, co si o změně klimatu myslí děti ve školních lavicích. Do projektu se zapojilo více než 200 dětí. Anketa přinesla celou řadu zajímavých zjištění v rámci klimatického vzdělávání. Jedním z takovýchto zjištění je fakt, že žáci si spojují klimatickou změnu a její dopady s místem, které je hodně vzdálené České …

Programy EVVO v oboře Žleby – bílí jeleni a dravci
Tiskové zprávy EVVO

Programy EVVO v oboře Žleby – bílí jeleni a dravci

Obora Žleby nedaleko Kutné Hory je proslulá unikátním chovem bílých jelenů. Obora o rozloze cca 121 ha navazuje na park státního zámku Žleby. Její součástí je tzv. ukázková obůrka s prezentací chovů bílých jelenů, expozicí dravců a sov. Dále jsou zde k vidění mufloni, vodní ptáci a další zvířata. Díky pandemii jsme nemohli jezdit do škol za dětmi …

Vychází nová inspirativní kniha, která poradí, jak si užít les: „MALÁ LESNÍ ŠKOLKA“
Tiskové zprávy EVVO

Vychází nová inspirativní kniha, která poradí, jak si užít les: „MALÁ LESNÍ ŠKOLKA“

V knize Malá lesní škola se dozvíte, jak si užít les. Andreas Kieling – známý dobrodruh a fotograf přírody – poutavě vyzrazuje tajemství lesa, díky nimž si pobyt v přírodě opravdu užijete. Dozvíte se, jak si poradit při bouřce či při setkání s divočákem, jak pozorovat zvířata, abyste je nevyplašili, a co všechno můžete zažít v lese při procházkách s dětmi. Při čtení …

Nadace partnerství oceňuje nejlepší nápady, které pomáhají zvládat dopady klimatické změny
Tiskové zprávy EVVO

Nadace partnerství oceňuje nejlepší nápady, které pomáhají zvládat dopady klimatické změny

Podstatou práce nadace partnerství je spojovat. Vytvářet partnerství mezi všemi, kterým záleží na zdravé budoucnosti Česka a Evropy. Společně pak podporují ty, co mají chuť zlepšovat a starat se o své životní prostředí, místní rozvoj a kvalitu života. …

V regionálním dobrovolnickém centru Pardubického kraje přivítají jaro dnem otevřených dveří
Tiskové zprávy EVVO

V regionálním dobrovolnickém centru Pardubického kraje přivítají jaro dnem otevřených dveří

Od 1. května 2020 fungují v deseti českých krajích regionální dobrovolnická centra, která zřizuje i finančně podporuje Ministerstvo vnitra. Regionální dobrovolnické centrum je zastřešujícím, metodickým a koordinačním zázemím pro realizaci dobrovolnických aktivit a programů v kraji. Jde o informační a kontaktní centrum …

Dobrý pocit z dnešního běhu? Víme, jak váš dobrý pocit znásobit!
Tiskové zprávy EVVO

Dobrý pocit z dnešního běhu? Víme, jak váš dobrý pocit znásobit!

Běh nám přináší radost, je návykový a někteří si nedokáží představit, že by s ním kdy mohli přestat. Především nyní, kdy jsme většinu času zavření v online prostředí, je běh do přírody skvělou chvílí na krátký digitální detox. A co víc? Už jste slyšeli o ploggingu? Jedná se o ECO trend …

Nominujte osobnost Environmentální scény na Cenu Josefa Vavrouška
Tiskové zprávy EVVO

Nominujte osobnost Environmentální scény na Cenu Josefa Vavrouška

Máte ve svém okolí někoho, o kom si myslíte, že by zasloužil získat ocenění za svoje aktivity a přínosy v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje?  Je to váš učitel, rodinný příslušník, pracovník ekocentra…? Nominovat ho na cenu Josefa Vavrouška můžete do konce dubna. Environmentální cenu Josefa Vavrouška uděluje každoročně …

Pavučina nejen pro pavouky – ale i pro střediska ekologické výchovy!
Tiskové zprávy EVVO

Pavučina nejen pro pavouky – ale i pro střediska ekologické výchovy!

Pavučina je síť středisek ekologické výchovy a zastřešující organizace pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice. Pavučinu založilo 8 organizací v roce 1996 z potřeby prohloubit vzájemnou spolupráci. Dnes má 44 členů a 2 pozorovatele.  Členy jsou největší organizace ekologické výchovy, celá řada středně velkých a malých …

Síť Enviromentálních informačních a poradenských center v Pardubickém kraji
Tiskové zprávy EVVO

Síť Enviromentálních informačních a poradenských center v Pardubickém kraji

Pokud potřebujete poradit s otázkami, které se týkají životního prostředí, ochrany přírody, úspor energie nebo třeba dotačního programu Zelená úsporám, nebojte se obrátit na enviromentální informační a poradenská centra. Tzv. EKOPORADNY fungují po celé České republice a dokážou vám pomoci ve specifických i všeobecných oblastech. …

Králická komunitní semínkovna
Tiskové zprávy EVVO

Králická komunitní semínkovna

Speciální základní škola Králíky a Městská knihovna Králíky spojily své síly a společně založily komunitní semínkovnu, která je od 2. 2. 2021 instalována v Městské knihovně Králíky. Žáci Speciální ZŠ Králíky zhotovili semínkovnu, kterou vybavili prvními sáčky se semínky rostlin vypěstovaných na školním pozemku.  …

Nové vzdělávací programy zaměřené na zachování a obnovu biodiverzity
Tiskové zprávy EVVO

Nové vzdělávací programy zaměřené na zachování a obnovu biodiverzity

Posláním a cílem působení Společnosti pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú. (SCRB) je ochrana životního prostředí, rozvoj biodiverzity a ochrana ohrožených živočišných druhů a rostlin. Tohoto cíle se snaží docílit prostřednictvím vzdělávání a osvěty právě v oblastech ochrany životního prostředí, péče o živočišné a rostlinné druhy a trvale udržitelného …

Junák – Pardubický kraj úspěšně realizoval ekovýchovné projekty i v roce 2020
Tiskové zprávy EVVO

Junák – Pardubický kraj úspěšně realizoval ekovýchovné projekty i v roce 2020

I díky grantové podpoře Pardubického kraje v Programu pro výchovu, vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2020, v jehož rámci Junák – Pardubický kraj realizoval dva projekty, se podařilo i přes neplánované obtíže způsobené koronavirovou situací v roce 2020 uskutečnit řadu přínosných ekovýchovných aktivit. …

REPORTÁŽE A VIDEA Z AKCÍ V OBLASTI EVVO A ŽP

Díváte se rádi na videa? Zde jsou odkazy na zajímavá videa týkající se EVVO a ŽP

Environmentální vzdělávání dětí a mládeže aneb lesní pedagogika

Autor: Lesní pedagogika Česká republika

Tradice v environmentální výchově

Autor: Botič o.p.s.

Panelová diskuze s odborníky k tématu změny klimatu

Autor: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Plánujeme environmentální program

Autor: Botič o.p.s.

Enviromentální výchova | On-line setkání pionýrských vedoucích

Autor: Pionýr

Mezi Odpady // dokument o odpadovém hospodářství

Autor: Remízek

Environmentální výchova – Třídíme odpad

Autor: ZŠ Osmec

PAXI – Koloběh vody

Autor: European Space Agency, ESA

Ochrana přírody a krajiny

Autor: Tomáš Kebert

Netradiční pohled na přírodu a její „ochranu“

Autor: Jan Hotový