Krajská konference EVVO pro Pardubický kraj 2021:MODERNÍ POJETÍ EVVO