Ekologická olympiáda

Krajské kolo: Ekologická olympiáda

Pardubický kraj, 4–5/2021

Přihlaste se do krajského kola 26. ročníku Ekologické olympiády

Téma: Sucho a klimatické změny

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce. Pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), spoluvyhlašovatelem je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii B).

PROČ BYCH SE MĚL PŘIHLÁSIT?

 • Úspěšní soutěžící Ekologické olympiády mají výhodu při přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity, Mendlově univerzitě v Brně, Univerzitě Hradec Králové a dalších vysokých školách. – každý zúčastněný získává diplom o účasti v Ekologické olympiády (pro využití při přijímacím řízení).
 • Naučíš se nové věci z ekologie i pracovat v týmu.
 • Při postupu v krajském kole si zajedeš do NP Krkonoše.
 • Můžeš se stát absolutním vítězem národního kola (prestiž).
 • Každý člen výherního týmu v krajském kole (tzn. 3 z vás) obdrží od koordinátora EVVO pro Pardubický kraj Tablet – displej 7 “ 1024 × 600 (2019), s web kamerou pro focení a natáčení přírodních krás.

Každý zúčastněný získává malý dárek.

PRAVIDLA KRAJSKÉHO KOLA EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

 • Soutěží (přesně) tříčlenné týmy, jejichž členové jsou ve středoškolském věku a reprezentují vysílající subjekt (střední škola, gymnázium, spolek – kroužek – volnočasová aktivita, Junák a další).
 • Letos soutěž probíhá (z bezpečnostních důvodů) distančně (online formou).
 • Během soutěže se prověřují teoretické znalosti:
  • Online test (40 otázek = 40 bodů, více správných odpovědí je možné).
  • „Poznávačka“ – flóry i fauny, obrázků, stop i zvuků (50 „poznávaček“ – 25 bodů)
 • A praktické dovednosti – v terénu:

Zadání: Vyjděte ven a najděte problém ve svém okolí související s tématem Ekologické olympiády. Daný problém zanalyzujte a navrhněte tipy na zlepšení. Vše nahrajte a vytvořte krátké video (do 3 minut) a pošlete přes úschovnu (spiesova@ekoosveta.cz). Video bude vzdělávací, seznámíte nás se zkoumaným problémem, a pak, jak ho alespoň částečně řešit. Nezapomeňte se všichni tři na videu představit a říct název organizace, která vás vysílá. Lze natočit i na mobilu (doporučujeme si ho vzít s sebou do terénu pro natočení zkoumaného jevu). Především jde o obsah videa. Pozn. Inspirace – Den Země – videa na www.ekoosveta.cz

 • Videa bude hodnotit jak odborná porota (max. 25 bodů), tak i veřejnost – budou moci dávat videu hlasy (max. 10 bodů, 1 hlas = 1 bod) na webové stránce ekoosveta.cz
 • Všechny týmy následně absolvují online obhajobu své praktické části (10 minut, pravděpodobně přes MS Teams), kdy tým pomocí PowerPointové prezentace (není podmínkou) seznámí porotu o průběhu terénního výzkumu a návrhy k řešení definovaného problému. Již všichni členové těchto týmů obdrží pěkné ceny.

Následně bude vybrán a zveřejněn na informačním portálu ekoosveta.cz celkový vítěz krajského kola postupující do národního kola. Každý člen tohoto vítězného týmu obdrží výherní cenu: Tablet.

Do národního kola soutěže postupuje vítězné družstvo ve složení, v jakém se účastnilo krajského kola (možná je výměna max. jednoho člena týmu). Národní kolo se uskuteční v Krkonošském národním parku na začátku června.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Poslat vyplněnou přihláškuDo 14.4. 2021
Vyplnit v týmu teoretickou část (test a „poznávačka“)Od 16. – 23.4.2021
Praktická (terénní) část Ekologické olympiády24.4. – 1.5.2021
Nejzazší datum zaslání videa3.5.2021
Obhajoba praktické části Ekologické olympiády10. – 14.5.2021
Vyhlášení vítěze krajského kola (postupuje do národ. kola)17.5.2021
Zaslání certifikátů, cen (všem zúčastněným), výher finalistůmDo konce května 2021

CHCI SE ZÚČASTNIT, CO MÁM PRO TO UDĚLAT

 • Je zapotřebí vyplnit přihlášku, termín je prodloužen do 13.4. a zaslat ji emailem na spiesova@ekoosveta.cz, nebo na kindlova.paleta@seznam.cz
 • Následně (16.4) od nás obdržíte bližší informace – odkaz a termín spuštění testu a otevření „poznávačky“, případně doplňující informace o tvorbě videa v rámci praktické části.
 • Po odeslání testu, zaslání „poznávačky“ a zaslání videa je zapotřebí vyčkat na hodnocení.
 • Následně, pokud dojde k prostupu mezi finalisty, proběhne online obhajoba projektu (praktické terénní části – to, co je obsahem videa) a výsledky celého krajského kola budou zveřejněny dle časového harmonogramu.

Propozice celé soutěže Ekologická olympiáda od pořadatelů, materiály a informace pro účastníky včetně doporučených zdrojů k letošnímu tématu najdete: https://www.ekolympiada.cz/. Materiály pro studenty: ZDE

Krajské kolo Ekologické olympiády 2020/2021 se koná ve spolupráci Koordinátora EVVO pro Pardubický kraj (organizační garant) a Ekocentra PALETA (odborný garant).

VIDEA ÚČASTNÍKŮ EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 2021

GYMNÁZIUM, Polička
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim
GSŘMR Skuteč
Gymnázium Dr Emila Holuba, Holice, 2
Gymnázium Dr Emila Holuba, Holice, 1
VOŠP a SPgŠ Litomyšl
Gymnázium, Česká Třebová
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim
Gymnázium Ústí nad Orlicí
OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice
SPŠE a VOŠ Pardubice 1
SPŠE a VOŠ Pardubice 2
Gymnázium Lanškroun 2
Gymnázium Lanškroun 1
Střední škola podnikání Vysoké Mýto

Výsledky hlasování