Skautské centrum Vinice, K Vinici 2666, 530 02 Pardubice V.