Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

ZPRÁVY, ANEB CO SE STALO

BLOG O DĚNÍ V ENVI / EKO OBLASTI – DESATERO AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ TÝDNĚ.

PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT NABÍZÍ 150 MILIONŮ KORUN NA VÝZKUM SUCHA A ZMĚNY KLIMATU

     Autor: MŽP   07.05.2021  

Do konce června je otevřená již pátá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život. Pro výzkumné týmy je připraveno dalších 152 miliónů korun na 32 prioritních cílů, například právě ochrany půdy před erozí. Program vyhlašuje Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

ZVEME NA VEŘEJNOU KONZULTACI K IMPLEMENTAČNÍMU PLÁNU ČR 2030 A NÁRODNÍMU DOBROVOLNÉMU PŘEZKUMU AGENDY 2030

     Autor: MŽP   06.05.2021  

Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje MŽP letos zpracovává aktualizaci Implementačního plánu Strategického rámce ČR 2030 pro léta 2022-2023 a Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030, který bude ČR v červenci prezentovat na Politickém fóru OSN. Oba tyto strategické dokumenty by měly odrážet i názory veřejnosti, proto spouštíme veřejnou participaci. Zapojit se může každý, a to buď prostřednictvím dotazníku, který je možný během vyplnit během května a/nebo účasti na kulatých stolech, jež budou probíhat online během června a září.

JAKÝ VLIV MÁ ZMĚNA KLIMATU NA VĚTŠINU SAVCŮ?

     Autor: University of Cambridge   06.05.2021  

Většina studií, které zkoumají vliv klimatických změn na suchozemské savce, ukazuje jen dílčí obrazy těchto vlivů. Téměř 25 % druhům savců hrozí vyhynutí, toto riziko je ještě zhoršováno změnami klimatu. Různé environmentální změny mají různé vlivy na život zvířat, ať už se jedná o jejich reprodukci, přežití nebo další aspekty jejich života. My přitom nevíme, jak bude většina savců reagovat na změnu klimatu.

CO MÁ S KORONAVIREM SPOLEČNÉHO KLIMATICKÁ ZMĚNA? KVŮLI NÍ MIGRUJÍ NETOPÝŘI

     Autor: University of Cambridge   28.04.2021  

Netopýři jsou pravděpodobným zoonotickým původem několika koronavirů (CoV), které infikují člověka, včetně SARS-CoV-1 a SARS-CoV-2, které oba způsobily rozsáhlé epidemie. Počet CoV přítomných v dané oblasti silně koreluje s místní druhovou bohatostí netopýrů, která je zase ovlivněna klimatickými podmínkami, které ovlivňují geografické rozložení druhů. Zde ukážeme, že jihočínská provincie Yunnan a sousední oblasti v Myanmaru a Laosu tvoří globální hotspot zvyšování bohatství netopýrů v důsledku změny klimatu. Tato oblast se shoduje s pravděpodobným prostorovým původem předků netopýrů nesených SARS-CoV-1 a SARS-CoV-2. Vzhledem k odhadovanému nárůstu v řádu 100 CoV přenášených netopýry v celém regionu mohla změna klimatu hrát klíčovou roli ve vývoji nebo přenosu dvou CoV SARS. Nová studie poskytuje důkazy o mechanismu, skrze nějž mohla změna klimatu hrát přímou roli při vzniku SARS-CoV-2, viru, který způsobil celosvětovou pandemii.

MŽP PŘEDKLÁDÁ VEŘEJNOSTI NÁVRH CIRKULÁRNÍHO ČESKA 2040. VYJÁDŘIT NÁZOR MŮŽETE I VY

     Autor: MŽP   28.04.2021  

Ministerstvo životního prostředí zahajuje veřejnou konzultaci k návrhu Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040). Tento dokument formuluje nezbytné kroky k tomu, aby byla Česká republika prostřednictvím cirkulární ekonomiky dlouhodobě odolná vůči budoucím environmentálním hrozbám včetně změny klimatu i úbytku biodiverzity a rozvíjela celkově udržitelný společenský systém. Veřejnost se k němu může vyjádřit do 7. května 2021. #CirkulárníČesko2040.

EKO DESATERO aneb jak se chovat v přírodě

Nedělejte hluk.

V lese jsme jen na návštěvě. A vám by se také nelíbilo, kdyby u vás doma někdo halekal „jako na lesy…“.

Když najdete jarní mláďata, rozhodně na ně nesahejte.

Není opuštěné, matka bude poblíž.

Psa mějte na vodítku
(pokud není dokonale vycvičený).

Mohl by se vymknout kontrole a neohrožovat nejen lesní zvěř, ale i ostatní návštěvníky lesa nebo osoby, které v lese pracují.

Nepoškozujte stromy a keře.

Odlomenými větvemi nebo poškozenou kůrou vniká do stromu infekce
(dřevokazné houby). Stromy jsou pak oslabené vůči útoku hmyzích škůdců a větru.

Rozhodně nevstupujte do míst, kde probíhá těžba, manipulace nebo doprava dříví.

Riziko úrazu je tu opravdu veliké. Z procházky si přece chcete odnést dobrou náladu
a úsměv na tváři a ne bouli na hlavě nebo zlomený kotník.

Rozhodně nevstupujte do míst, kde probíhá těžba, manipulace nebo doprava dříví.

Riziko úrazu je tu opravdu veliké. Z procházky si přece chcete odnést dobrou náladu
a úsměv na tváři a ne bouli na hlavě nebo zlomený kotník.

Pokud chcete jezdit na kole (nebo běžkách, sáňkách, na koni), tak jen po vyznačených stezkách.

Jinak byste mohli poškodit lesní porost.

Lesní plody sbírejte jen pro svou potřebu.

A způsobem, který nepoškozuje les. Měli bychom si uvědomit, že nejsme primárními strávníky. Dary lesa rostly pro zvěř a ptactvo.

Nerozdělávejte v lese oheň.

Otevřený oheň se nesmí rozdělávat v lese, ale ani ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Táboření je povoleno jen na vyhrazených místech.

Nenechávejte po sobě odpadky.

Mnoho lidí si stále plete lesy (a přírodu celkově) se skládkami. Odhozené pneumatiky, stavební odpad, plastové lahve, konzervy atd. jsou pro obyvatele lesa i les samotný vážným ohrožením.

previous arrow
next arrow
Slider

Zdroj: kouzlolesa.cz