Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Ochrana životního prostředí

PŘEČTĚTE SI ZPRAVODAJSTVÍ SPOJENÉ S NAŠÍ MATKOU PŘÍRODOU A BUĎTE V OBRAZE

NA PROJEKTY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DÁ PRAHA LETOS OPĚT 40 MILIONŮ KČ

    Autor: ČTK  30. 05. 2021  

Pražský magistrát letos rozdělí na dotacích pro životní prostředí 40 milionů korun, což je stejně jako loni. Podpoří 179 projektů od 110 žadatelů. Rozhodli o tom pražští zastupitelé. Peníze půjdou na projekty v sedmi oblastech včetně veřejné zeleně nebo adaptace na klimatickou změnu. Nejvíc projektů, které město finančně podpoří, se týká ekologické výchovy. Část žádostí, kdy žadatelé dostanou méně než 200.000 korun, už schválili pražští radní.

V ČERVNU OPĚT ZAČNOU PROHLÍDKY V ČESKÝCH JESKYNÍCH, PŘERUŠENÉ KVŮLI COVIDU

    Autor: ČTK  28. 05. 2021  

Od 1. června se turistům znovu otevře 14 zpřístupněných jeskyní v Česku, které byly dosud zavřené kvůli epidemii onemocnění covid-19. Skupinové prohlídky podzemí budou omezené na maximálně 30 lidí včetně průvodce. Návštěvníci budou muset mít nasazený respirátor, dodržovat rozestupy a před vstupem si vydezinfikovat ruce. O obnovení turistického provozu dnes v tiskové zprávě informovala Správa jeskyní ČR.

PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT NABÍZÍ 150 MILIONŮ KORUN NA VÝZKUM SUCHA A ZMĚNY KLIMATU

     Autor: MŽP   07.05.2021  

Do konce června je otevřená již pátá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život. Pro výzkumné týmy je připraveno dalších 152 miliónů korun na 32 prioritních cílů, například právě ochrany půdy před erozí. Program vyhlašuje Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

ZVEME NA VEŘEJNOU KONZULTACI K IMPLEMENTAČNÍMU PLÁNU ČR 2030 A NÁRODNÍMU DOBROVOLNÉMU PŘEZKUMU AGENDY 2030

     Autor: MŽP   06.05.2021  

Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje MŽP letos zpracovává aktualizaci Implementačního plánu Strategického rámce ČR 2030 pro léta 2022-2023 a Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030, který bude ČR v červenci prezentovat na Politickém fóru OSN. Oba tyto strategické dokumenty by měly odrážet i názory veřejnosti, proto spouštíme veřejnou participaci. Zapojit se může každý, a to buď prostřednictvím dotazníku, který je možný během vyplnit během května a/nebo účasti na kulatých stolech, jež budou probíhat online během června a září.

JAKÝ VLIV MÁ ZMĚNA KLIMATU NA VĚTŠINU SAVCŮ?

     Autor: University of Cambridge   06.05.2021  

Většina studií, které zkoumají vliv klimatických změn na suchozemské savce, ukazuje jen dílčí obrazy těchto vlivů. Téměř 25 % druhům savců hrozí vyhynutí, toto riziko je ještě zhoršováno změnami klimatu. Různé environmentální změny mají různé vlivy na život zvířat, ať už se jedná o jejich reprodukci, přežití nebo další aspekty jejich života. My přitom nevíme, jak bude většina savců reagovat na změnu klimatu.

SPRÁVA KRNAP OBNOVUJE SÍŤ METEOROLOGICKÝCH STANIC NA HŘEBENECH KRKONOŠ

    Autor: ČTK   03. 05. 2021  

Správa Krkonošského Národního parku (KRNAP) na podzim instalovala na hřebenech Krkonoš na Studniční hoře a u bývalých Jestřábích bud dvě automatické meteorologické stanice a další dvě přibudou letos na jaře. Budou u Rýchorské boudy a nad bývalou Klínovou boudou. Modernizace sítě meteorologických stanic umožní lépe sledovat klima v mimořádně extrémní oblasti střední Evropy, kterou hřebeny Krkonoš jsou.

ČLENOVÉ STRÁŽE PŘÍRODY A LESNÍ STRÁŽE ZŘEJMĚ ZÍSKAJÍ ŠIRŠÍ PRAVOMOCI

    Autor: ČTK   02. 05. 2021  

Členové stráže přírody a lesní stráže zřejmě získají širší pravomoci a úřady budou moci zakázat nebo omezit odpalování ohňostrojů nebo zábavní pyrotechniky také na zvláště chráněných územích nebo ve významných ptačích oblastech. Předpokládají to pozměňovací návrhy, jejichž schválení doporučil Sněmovně ve vládní předloze proti invazivním druhům zvířat a rostlin výbor pro životní prostředí. O podobě návrhu by plénum mohlo hlasovat nejdříve příští týden.

CO MÁ S KORONAVIREM SPOLEČNÉHO KLIMATICKÁ ZMĚNA? KVŮLI NÍ MIGRUJÍ NETOPÝŘI

     Autor: University of Cambridge   28.04.2021  

Netopýři jsou pravděpodobným zoonotickým původem několika koronavirů (CoV), které infikují člověka, včetně SARS-CoV-1 a SARS-CoV-2, které oba způsobily rozsáhlé epidemie. Počet CoV přítomných v dané oblasti silně koreluje s místní druhovou bohatostí netopýrů, která je zase ovlivněna klimatickými podmínkami, které ovlivňují geografické rozložení druhů. Zde ukážeme, že jihočínská provincie Yunnan a sousední oblasti v Myanmaru a Laosu tvoří globální hotspot zvyšování bohatství netopýrů v důsledku změny klimatu. Tato oblast se shoduje s pravděpodobným prostorovým původem předků netopýrů nesených SARS-CoV-1 a SARS-CoV-2. Vzhledem k odhadovanému nárůstu v řádu 100 CoV přenášených netopýry v celém regionu mohla změna klimatu hrát klíčovou roli ve vývoji nebo přenosu dvou CoV SARS. Nová studie poskytuje důkazy o mechanismu, skrze nějž mohla změna klimatu hrát přímou roli při vzniku SARS-CoV-2, viru, který způsobil celosvětovou pandemii.

ZBÝVAJÍ NÁM POUZE 3 % NEDOTČENÉ PŘÍRODY

     Autor: The Guardian   23.04.2021  

Pouze na částech tropických lesů Amazonky a Konga, východosibiřských a severokanadských lesů a tundry a také na Sahaře zůstávají zbytky divoké přírody, která je dosud nedotčena lidskou činností.  Např. v Austrálii již nelze nalézt nedotčené oblasti, nepůvodní invazivní druhy (kočky, lišky, králíci, kozy a velbloudi) zásadně ovlivnily původní druhy.

MEZINÁRODNÍ DEN ZEMĚ

     Autor: ekoosveta.cz  16.04.2021  

Den Země byl založen v roce 1970 jako den ochrany životního prostředí, letos budeme 22. dubna slavit již 51. výročí. Letošním tématem je „Obnovit naši Zemi“, která musela v loňském roce čelit australským požárům, teplotním rekordům, nejhorší invazi kobylek v Keni a nyní i pandemii.

NOVÁ VÝZVA PŘINÁŠÍ DO ČESKA VÍCE NEŽ 150 MILIONŮ NA EKOLOGICKÉ INOVACE

     Autor: SFŽP  13.04.2021  

Inovativní postupy v ochraně životního prostředí či aplikaci vědecko-výzkumných projektů do praxe podpoří nová dvoukolová dotační výzva Rago, financovaná z Norských fondů. Je otevřena v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu a Státní fond životního prostředí ČR v ní má na inovace v oblasti ochrany ekosystémů a biodiverzity připraveno více než 150 milionů korun.

NEJVĚTŠÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM POD VODNÍ HLADINOU

     Autor: ekoosveta.cz  11.04.2021  

Velká Británie v příštích několika měsících nainstaluje největší síť monitorovacích systémů, které budou sledovat život v oceánech. Síť kamer na tyčích z uhlíkových vláken bude monitorovat více než 4 miliony čtverečních kilometrů oceánu. Projekt bude stát britskou vládu 2 miliony britských liber, bude trvat čtyři roky. Je to největší akce svého druhu, kterou financuje jakákoliv vláda.

Co přinese zcela nový Operační program Spravedlivá transformace?

     Autor: MZP  29.03.2021  

„Jde o úplně nový program, který nám přibyl mezi tradiční operační programy. Jeho cílem je umožnit přechod vybraným regionům na nízkouhlíkovou ekonomiku. V České republice jsou to tři kraje, Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský,“ představuje program náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

DO LETOŠNÍ HODINY ZEMĚ SE V ČESKU ZAPOJILO REKORDNÍCH 253 ÚČASTNÍKŮ, EKOOSVĚTA BYLA MEZI NIMI

    Autor: ČTK   29. 03. 2021  

Do letošní Hodiny Země upozorňující na potřebu ochrany klimatu a snížení emisí se v sobotu zapojil rekordní počet účastníků. K akci se navzdory nynější epidemii koronaviru přidalo 143 obcí, 110 firem a víc než tisícovka jednotlivců. „Připojilo se o dvacet obcí víc než loni a dokonce 17 statutárních měst. Takový počet jsme ještě nikdy neměli. Zúčastnilo se téměř dvakrát více firem a svůj klimatický závazek přijalo 1230 jednotlivců, což je dvakrát víc než loni,“ uvedl koordinátor akce Petr Ledvina (ekologický institut Veronica).

PUBLIKACE RADÍ MĚSTŮM S KROKY K OCHRANĚ KLIMATU A ÚSPORY ENERGIE

    Autor: ČTK   25. 03. 2021  

S možnostmi projektů pro ochranu klimatu, jejich financování i úspory energie radí městům a obcím nová publikace Centra pro dopravu a energetiku (CDE). Publikace je dostupná on-line. Jungwirth, který působí jako projektový manažer CDE a jako analytik vede klimatický tým v Asociaci pro mezinárodní otázky, uvedl, že právě sídla bezprostředně čelí dopadům změny klimatu. Je proto nutné, aby samosprávy měly dlouhodobou vizi, jak otázky klimatu i energetiky řešit, i metodologický základ a přístup k potřebným financím. Brožura podle Jungwirtha shrnuje právě možnosti podpory cílící na ekonomickou a společenskou transformaci v souladu s udržitelností. Podotkl, že v následující dekádě budou z různých zdrojů, například Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy či Operačního programu Životní prostředí, k dispozici stovky miliard korun. A je třeba, aby na to byly obce připraveny, dodal.

VĚDCI MASARYKOVY UNIVERZITY SE PO 3 MĚSÍCÍCH VRÁTILI Z ANTARKTIDY

     Autor: Masarykova univerzita  18.03.2021  

Vědecká expedice z Masarykovy univerzity v Brně se vrátila z Antarktidy. Téměř 14.000 kilometrů dlouhá zpáteční cesta jí trvala dva týdny, uvedl v tiskové zprávě mluvčí univerzity Pavel Žára. Osmičlenná výprava podle něj překonala na chilské vojenské lodi Lautaro až pět metrů vysoké vlny při zpáteční plavbě přes Drakeův průliv.

TEXTILNÍ PRŮMYSL HLEDÁ CESTY, JAK BÝT ŠETRNĚJŠÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ TECHNOLOGIE AKTUALITY

     Autor: MŽP   17.03.2021  

V době, kdy nám čím dál více záleží na tom, abychom znali celý životní cyklus věcí, kterými se obklopujeme, a chceme, aby probíhal v duchu trvalé udržitelnosti a byl šetrný k životnímu prostředí, se pozornost obrací i k barvení a ustalování látek v textilním průmyslu. Tradičně totiž patří k největším znečišťovatelům. Existují ale možnosti, díky nimž je možno látky obarvit i ustálit ekologičtěji.

O ÚSPĚCH V SOUTĚŽI SNÍMKŮ PŘÍRODY BOJUJÍ TŘI DESÍTKY NOMINOVANÝCH

     Autor: Czech Photo 15.03.2021  

Přes tři desítky snímků získaly nominace v 11 kategoriích pátého ročníku soutěže Czech Nature Photo. Mezinárodní porota je vybrala z 2300 fotografií, které do soutěže přihlásilo 267 autorů. Novinkou letošního ročníku bylo Czech Photo Junior, do něhož se přihlásilo 227 žáků základních a středních škol, kteří zaslali téměř tisíc fotografií. Ve spolupráci se Zoo Praha byla ještě vyhlášená kategorie Zvířata ve svém prostředí, sdělila za pořadatele Anna Vacková.