Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Odkazy a užitečné zdroje

o Odkaz na aktualizovanou koncepci EVVO Pardubický kraj

o Odkaz na kudy z nudy

o Odkaz na Czech tourism

o Odkaz na chráněné a ohrožené druhy – flóra a fauna: https://blizprirode.cz/cz/chranime-ohrozene-rostliny-zivocichy/