ROZHOVORY

ZAJÍMAVÉ POHLEDY V OBLASTI EVVO (nejen) OD ODBORNÉ I LAICKÉ VEŘEJNOSTI

Rozhovor se studentkou České zemědělské univerzity – zkoumání ekosystémů v rámci letní školy v Itálii
Rozhovory

Rozhovor se studentkou České zemědělské univerzity – zkoumání ekosystémů v rámci letní školy v Itálii

Jana je třiadvacetiletou studentkou 3. ročníku oboru Aplikované ekologie na Fakultě životního prostředí na ČZU. Sama podotýká, že největším kladem studia je to, že se nejedná pouze o vyučování v lavicích, ale člověk se při studiu jakéhokoliv poddruhu ekologie dostane i do terénu. O tom se přesvědčila toto léto právě i Jana, kdy spolu se spolužáky a ostatními vyrazila zkoumat ekosystémy. A to rovnou do Itálie!

Týden pro klima
Rozhovory

Týden pro klima

14. – 20. června 2021 bude po celé České republice probíhat již druhý ročník akce Týden pro klima. V roce 2019 přilákala tato iniciativa tisíce lidí a přidalo se k ní více než 50 měst. Spolky, komunity, skupiny lidí a organizace uskutečnily více než 150 akcí. Co to vlastně je Týden pro klima, kdo akci pořádá, případně, jak se můžete zapojit a mnohem …

Veselá věda se zakladatelkou Martinou Fialovou
Rozhovory

Veselá věda se zakladatelkou Martinou Fialovou

Veselá věda je nezisková organizace, kterou založila Martina Fialová. Za dobu deseti let, kdy Veselá věda funguje, má každoročně 250 vyškolených lektorů a kroužků se účastní přes 4 000 dětí napříč celou Českou republikou. V rámci svého programu nabízí kroužky pro děti přímo v základních a mateřských školách, příměstské tábory i pobytové tábory, včetně …

Rozhovor s Hankou Chevalier – zakladatelkou ekospolku Krásenka
Rozhovory

Rozhovor s Hankou Chevalier – zakladatelkou ekospolku Krásenka

Spolek Krásenka se snaží připravovat programy pro děti základních škol tak, aby zvelebili okolí ekovýchovného spolku a mohli zde pořádat společenské akce s osvětovou tématikou kolem ekovýchovy pro děti i dospělé. Témata osvěty jsou Semínkovna, minimalismu, BezObalu, ZeroWaste, Permakultura, soběstačnost apod. Za zajímavé téma považují směnu …

Rozhovor s Ondrou Pelikánem ze záchranné stanice Lipec
Rozhovory

Rozhovor s Ondrou Pelikánem ze záchranné stanice Lipec

Co mají společného obora Žleby, Záchranná stanice v Lipci a NATURE TV? Lásku ke zvířatům a k přírodě kolem nás, nadšení, Jana Kuchynku a Ondřeje a Lenku Pelikánovi a mnoho dalšího. O tomto neuvěřitelném projektu jsme si popovídali s Ondřejem Pelikánem. Video rozhovor můžete vidět zde – nebo na konci článku, nicméně, jak jsme slíbili, můžete si přečíst i rozhovor s dalšími otázkami. …

Ekologická výchova a osvěta na základní škole v Litomyšli na Zámecké ulici
Rozhovory

Ekologická výchova a osvěta na základní škole v Litomyšli na Zámecké ulici

Základní škola na Zámecké ulici je umístěna v historické budově, kterou nechalo pro školní účely vybudovat město Litomyšl ve 2. polovině 19. století. Učit se v ní začalo v červnu 1873, tehdy sloužila reálnému gymnáziu. Postupem času se přejmenovávaly instituce v budově sídlící, občas budova poskytovala krátkodobý útulek i jiným kulturním zařízením, jako …

ADAPTERRA AWARDS – Poslední týden k přihlášení vašeho projektu!
Rozhovory

ADAPTERRA AWARDS – Poslední týden k přihlášení vašeho projektu!

Změna klimatu mění naše životy. Soutěž Adapterra Awards vznikla pro to, aby hledala a oceňovala projekty, které ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině. Do 31. 3. můžete nominovat projekt i Vy! Více o soutěži se dozvíte v našem rozhovoru s Andreou Křivánkovou. …

Ekocentrum PALETA: „Chystáme několik novinek“
Rozhovory

Ekocentrum PALETA: „Chystáme několik novinek“

Ekocentrum PALETA je občanské sdružení působící v Pardubickém kraji a zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. O PALETĚ ale i třeba o tom, jak pandemie poznamenala činnost centra v těchto měsících, jsme si popovídali s ředitelem PALETY Miroslavem Míkovcem a jeho manželkou a zároveň lektorkou Michaelou …

MRKEV nebo raději MRKVIČKU?
Rozhovory

MRKEV nebo raději MRKVIČKU?

MRKEV, potažmo MRKVIČKA je zelenina, kterou zná snad každé malé dítě. Je to ale také dlouhodobý celostátní program pro základní a střední školy i mateřské školky. Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. začala s programem MRKEV již v roce 2001. V roce 2007 pak vznikl i program MRKVIČKA. Od té doby MRKVIČKA stejně jako MRKEV roste a sílí …

„Díky aplikaci www.kamsnim.cz se omezí množství odpadů končících na skládkách, ve spalovnách a v nejhorším případě v přírodě.“ věří Radek Janoušek (Ukliďme Česko).
Rozhovory

„Díky aplikaci www.kamsnim.cz se omezí množství odpadů končících na skládkách, ve spalovnách a v nejhorším případě v přírodě.“ věří Radek Janoušek (Ukliďme Česko).

Není ekologická organizace, která by neznala akci Ukliďme Česko. Do akce se zapojuje nepřeberný počet organizací i jednotlivců z celé České republiky, Pardubický kraj nevyjímaje. O tom, jak Ukliďme Česko vzniklo a jak se můžete zapojit, jsme si popovídali s Radkem …

* VIDEOROZHOVORY *

ROZHOVOR – VESELÁ VĚDA SE ZAKLADATELKOU MARTINOU FIALOVOU

ROZHOVOR S HANKOU CHEVALIER – ZAKLADATELKOU KRÁSENKA

ROZHOVOR Z ONDROU PELIKÁNEM ZE ZÁCHRANNÉ STANICE LIPEC

Rozhovor s iniciátorem projektu ZALEJ MĚ! aneb ŽIVOT STROMŮM

DALŠÍ VIDEOROZHOVORY PŘINESEME JIŽ BRZY 🙂

Připravujeme rozhovory s politiky, podnikateli, známými osobnostmi, místními občany, dětmi, pedagogy, seniory a další.
Máte tip na téma či osobu k rozhovoru, od které byste si rádi přečetli názory?