Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Voda

PŘEČTĚTE SI ZPRAVODAJSTVÍ SPOJENÉ S NAŠÍ MATKOU PŘÍRODOU A BUĎTE V OBRAZE

VÝZKUM: U VYÚSTĚNÍ VOD Z DOLŮ DO ŘEK JE VĚTŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ ANORGANICKÝMI SOLEMI

    Autor: VŠB-TUO, Hlavní institut hornictví Katovice  27. 04. 2021  

V místech, kde do řek Ostravice, Odra a Olše vyúsťují vody z dolů, se vyskytují anorganické soli a kovy baryum a stroncium. Několikanásobně je tam překročené přípustné průměrné roční znečištění povrchových vod chloridy, takzvané zasolení se pak odráží i na koncentraci chloridů v dolní části toků, neznamená ale větší nebezpečí. Vyplývá to z výzkumu vod v oblastech s hornickou činností, který zhruba po dvou letech dokončili a vyhodnotili vědci z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a Hlavního institutu hornictví (GIG) Katovice.

NA ČERVEŇÁKU V PARDUBICÍCH SE NAPLNILY TŮNĚ

     Autor: ČTK 17.03.2021  

S blížícím se jarem se zaplnily tůně v přírodní lokalitě Červeňák v Pardubicích. V zimě je vyhloubily bagry, letos se stanou líhništěm vzácných živočichů nebo místem pro rostliny. „Cílem nebylo hloubit spodní vod, tůně zaplnil déšť a roztátý sníh. Jsou tady tři tůně, dvě jsou zaplněné, v třetí je trocha vody. Ta může být líhništěm pro žáby, možná se vrátí i vzácný korýš, listonoh letní, který mělké a periodické tůně vyžaduje,“ řekl Ivan Hoza z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Pardubice.

PITNÁ VODA A ŠETRNÉ POULIČNÍ LAMBY – DO OBECNÍCH ROZPOČTŮ MÍŘÍ 300 MILIONŮ

     Autor: MŽP   17.03.2021  

Více než 200 schváleným projektům umožní 300 milionová dotace okamžitý přístup k pitné vodě, modernizaci veřejného osvětlení nebo míří na kompletní projektovou a zadávací dokumentaci k výstavbě kanalizací, čistíren odpadních vod nebo obecních vodovodů, na které si mohou v příštím roce požádat o financování z evropských fondů. Výzva na zdroje pitné vody zůstává dalším zájemcům otevřená až do konce června.

JIHOČESKÝ KRAJ DOKONČIL OBNOVU VRBENSKÝCH RYBNÍKŮ ZA 109 MIL. KČ

    Autor: ČTK   16. 03. 2021  

Jihočeský kraj dokončil rozsáhlé úpravy přírodní rezervace Vrbenské rybníky za 109 milionů korun. Projekt, která začal v listopadu 2019, se zaměřil především na odbahnění nebo obnovu ostrovů. V tiskové zprávě o tom informoval Radek Šíma z odboru kanceláře jihočeského hejtmana.

PROČ JSOU ZÁZNAMY O OTEPLOVÁNÍ OCEÁNU TAK DŮLEŽITÉ?

     Autor: ekoosveta.cz   07.03.2021  

Nejnovější výzkumy ukázaly, že oceány v roce 2020 dosáhly svých nejvyšších zaznamenaných teplot, což je nový rekord, který je ale každý rok znovu překonáván. Proč jsou oceány tak důležité? Je to docela jednoduché: téměř všechno teplo, které se uvolní navíc kvůli skleníkovým plynům, nakonec skončí v oceánech. Oceány ve skutečnosti pohlcují více než 90 % přebytečného tepla. Pokud tedy chcete porozumět globálnímu oteplování, musíte měřit oteplování oceánů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 3. 3. 2021

    Autor: MZe  04. 03. 2021  

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil až na celkově silně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla. Vydatnost pramenů se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšila, zůstala však celkově mírně nadnormální. V období od 24. 2. do 3. 3. 2021 byly na území České republiky zaznamenány pouze minimální srážkové úhrny. V důsledku teplot pohybujících se výrazně nad bodem mrazu došlo k tání sněhové pokrývky i v horských oblastech (sníh se aktuálně vyskytuje pouze v oblastech nad 800 m n. m.) a k významnému snížení zásob vody ve sněhu.

DOTACE DO KONCE BŘEZNA PRO OBCE: PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA – BOJ PROTI SUCHU

     Autor: ekoosveta.cz   17.2.2021  

Nové programové období Operačního programu Životní prostředí se naplno rozjede začátkem příštího roku. Už nyní ale rezort MŽP nabízí obcím, městům a dalším žadatelům 100 milionů na kompletní projektovou přípravu opatření, která jim pomůžou lépe se adaptovat na změny klimatu, efektivně zadržovat vodu v krajině a předcházet rozlévání vodních toků a vzniku povodní. Předem nachystané projekty zajistí rychlejší čerpání evropských dotací a žadatelům usnadní vlastní podání žádosti do OPŽP. Žádosti je možné podávat do konce března.  

LIBEREC PODPOŘÍ PRVNÍ ŽADATELE O VYBUDOVÁNÍ DOMÁCÍCH ČISTÍREN

    Autor: ČTK   11.2.2021  

Liberec letos podpoří první žadatele z Harcova a Kunratic dotací z nového programu na vybudování domovních čistíren odpadních vod. Cílem je zlepšit kvalitu vody na přítocích do harcovské přehrady. Letos dostanou žadatelé podle náměstka primátora Jiřího Šolce (Starostové pro Liberecký kraj) peníze na projektové dokumentace. „A v příštím roce bychom chtěli dát příspěvek na realizace,“ řekl náměstek novinářům.

ZLÍNSKÁ ZOO ZACHYTÍ V RETENČNÍCH NÁDRŽÍCH 200 KUBÍKŮ DEŠŤOVÉ VODY

    Autor: Naše voda     31.1.2021  

Zlínská zoologická zahrada loni dosáhla dvacetiprocentní úspory vody ve srovnání s předchozím rokem. Podařilo se také instalovat další retenční nádrž, zoo tak nyní dokáže zachytit více než 200 metrů krychlových dešťové vody, sdělila v tiskové zprávě mluvčí zahrady Romana Bujáčková.