Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Živá příroda a krajina, les

PŘEČTĚTE SI ZPRAVODAJSTVÍ SPOJENÉ S NAŠÍ MATKOU PŘÍRODOU A BUĎTE V OBRAZE

VĚDCI: LETOKRUHY POMÁHAJÍ ZJISTIT, JAKÉ VICHŘICE NARUŠILY LESY

    Autor: TZ ČZU  26. 04. 2021  

Zkoumání letokruhů stromů pomáhá zjistit, jaký typ vichřic narušil lesy. Vyplývá to z výzkumu vědců z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Podle odborníků nastává sčítání škod krátce po vichřici málokdy, bývá tedy nejasné, jaké druhy vichřic škody způsobují. Využití dendrochronologie otvírá nové možnosti. Studie přinesla také nové poznatky o dopadu letních bouří v lesích střední a východní Evropy.

STROM ROKU, JABLOŇ U LIDMANŮ NA NÁCHODSKU, SE DOČKAL ODBORNÉ PÉČE

    Autor: ČTK  22. 04. 2021  

Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě na Náchodsku, která zvítězila v loňském ročníku ankety Strom roku, ošetřil arborista. Cílem je zhruba pětasedmdesátiletý strom zachovat a podpořit místní ovocnářskou tradici. Strom má dutý kmen, přesto stále plodí. Z ořezaných větví vzniknou rouby pro další jabloně. Sdělili to zástupci arboristické firmy a Nadace partnerství, pořádající anketu Strom roku pořádá.

VĚDCI V KRKONOŠÍCH NAŠLI PŘI MONITORINGU HUB VZÁCNÉ DRUHY VÁZANÉ NA HORSKÉ LOUKY

    Autor: Krkonošský národní park   19. 04. 2021  

Mykologové v Krkonoších objevili houbu druhu závojenka kruhatá (Entoloma violaceozonatum). S největší pravděpodobností jde o první nález v celé ČR. Několikaletý monitoring hub na stanovištích mimo lesy přinesl i další pozoruhodné objevy, sdělili zástupci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Monitoringu hub v krkonošských lesích se mykologové věnují několik desetiletí.

ŘÍZENÉ VYPALOVÁNÍ POROSTŮ MŮŽE POMOCI VZÁCNÝM PAVOUKŮM

    Autor: Mendelova univerzita v Brně   31. 03. 2021  

Řízené vypalování porostů může významně podpořit výskyt vzácných druhů pavouků na stepních lokalitách. Vypalování vytváří stanoviště s rozvolněnou vegetací a obnaženým substrátem, což vyhovuje třeba kriticky ohroženému slíďákovi suchopárovému, zjistili vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Požáry přírodního původu formovaly krajinu po tisíciletí. Mnoho druhů se jim přizpůsobilo. „Typickým příkladem je vřes. Oheň odstraní nadzemní biomasu a tím podporuje klíčivost jeho semen. Populace vřesu by bez této obnovy po několika letech vymizela,“ uvedl v tiskové zprávě Tomáš Hamřík z univerzitního Ústavu ekologie lesa. Později oheň úmyslně zakládali lidé při klučení lesů nebo údržbě travinných porostů. Jde tak vlastně o jednu z nejstarších technik používaných při správě pozemků.

V RÁMCI SÁZENÍ BUDOUCNOSTI BYLO VYSÁZENO MILION STROMŮ A VÝSADBA POKRAČUJE

     Autor: Nadace Partnerství  29.03.2021  

Přes milion stromů, které rostou na 2 670 místech, eviduje Nadace Partnerství v databázi celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost. Do výsadbové výzvy s podporou Ministerstva životního prostředí, Nadace Tipsport a dalších desítek partnerů, která míří na desetkrát více stromů, se zapojilo přes 32 tisíc dobrovolníků. Výsadbové akce eviduje web www.sazimebudoucnost.cz.

TISÍCILETÝ ŠPANĚLSKÝ DUB ČARODĚJNIC JE EVROPSKÝM STROMEM ROKU

     Autor: ČTK 18.03.2021  

Tisíc let starý dub cesmínový rostoucí v severním Španělsku dnes zvítězil v anketě o Evropský strom roku 2021. Více než 16 metrů vysoký strom, u něhož podle legend kdysi tančily čarodějnice, v tradičním hlasování uspěl před podobně starým italským platanem a dalším stromem téhož druhu rostoucím v Rusku. Jabloň z českého Machova na Náchodsku skončila mezi 14 finalisty sedmá. U majestátního dubu stojícího u vesnice Lecina v Aragonii se lidé odedávna scházeli k mnoha slavnostem. Podle legendy v dávných dobách čarodějnice osídlily místní pohoří Sierra de Guara, tančily zde a pořádaly kolem dubu své reje. Podle místních lidí za dlouhověkost vděčí péči komunity sousedů, ale i ochraně zmíněných čarodějnic.

VĚDCI SE ZAMĚŘÍ NA VYUŽITÍ MODŘÍNU K OBNOVĚ HOLIN PO KŮROVCI

     Autor: Mendelova univerzita 18.03.2021  

Vědci z několika institucí se zaměří na využití modřínu opadavého v českých lesích, které se mění v důsledku klimatické změny a s tím související kůrovcové kalamity. Modřín při použití správných lesnických postupů může pomoci například s obnovou holin po kalamitě a zvýšit životaschopnost lesů. Svým opadem totiž zlepšuje půdu, a i ostatní stromy dostávají více vody. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Mendelovy univerzity v Brně Filip Vrána.

VZÁCNÉ KONIKLECE V BRNĚ ZAČNOU HLÍDAT DOBROVOLNÍCI

     Autor: Rezekvítek (ekologické sdružení) 17.03.2021  

Dobrovolníci začnou hlídat brněnskou přírodní rezervaci Kamenný vrch. Jako každoročně v ní vyrašily tisíce fialových květů konikleců velkokvětých, kvůli covidovým opatřením je ale návštěvnost lokality podle ekologů neúnosně vysoká. Do rezervace míří stovky lidí, kteří si vyšlapávají nové stezky a koniklece ničí. V tiskové zprávě to uvedla Tereza Žižková z ekologického sdružení Rezekvítek, které se o rezervaci dlouhodobě stará.

KOLUMBIE SE ZAMĚŘÍ NA 30 % SNÍŽENÍ ODLESŇOVÁNÍ

     Autor: Reuters   15.03.2021  

Kolumbie se během funkčního období prezidenta Ivana Duqueho, které končí v srpnu 2022, zaměří na 30 % snížení odlesňování. Cílem, a to velmi ambiciózním, je zastavení kácení stromů v Kolumbii, včetně Amazonie. Od roku 2002 došlo v Amazonii a v okolních lesích k více než polovině celosvětového úbytku starých tropických deštných pralesů. Deštné pralesy, zejména v Amazonii, absorbují obrovské množství oxidu uhličitého a vědci říkají, že jejich ochrana je životně důležitá pro omezení změny klimatu.

PŮDA BY MOHLA MÍT VĚTŠÍ CENU, NEŽ KDYŽ JE OBHOSPODAŘOVÁNA

     Autor: The Guardian    14.03.2021  

Podle dosud největší studie, která sledovala ochranu přírody v konkrétních lokalitách, převažují ekonomické přínosy ochrany přírodních lokalit, jako jsou mokřady a lesy, nad ziskem, který by bylo možné vytvořit hospodařením na půdě. Vědci analyzovali 24 lokalit na šesti kontinentech a zjistili, že přínosy „ekosystémových služeb“, jako je ukládání uhlíku a prevence povodní při zachování přírody, byly vyšší než výnosy v lesnictví nebo ze zemědělské výroby obilnin, cukru, čaje nebo kakaa.

PENNY SÁZÍ BUDOUCNOST

     Autor: TZ Penny   12.03.2021  

PENNY se stalo partnerem grantového programu Sázíme budoucnost. V rámci podpory tohoto projektu Nadace Partnerství podpoří v letošním roce výsadbu minimálně 400 nových stromů. V rámci své filozofie ochrany životního prostředí a odpovědného chování k naší přírodě tak PENNY rozvíjí své aktivity i v této oblasti. Na iniciativě Sázíme budoucnost se od samého začátku podílí Ministerstvo životního prostředí a samotné sázení stromů podporuje i finančně, prostřednictvím svých dotačních programů.

CHRUDIM: REVITALIZACE RYBNÍKA DNES ZAČALA

     Autor: Chrudimské noviny   12.03.2021  

V pátek 12. března byla zahájena revitalizace návesního rybníka ve Vlčnově. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 12 firem, nejnižší nabídku ve výši 2.654.624 Kč bez DPH podala firma PP-GROUP.cz s. r. o. z Proseče. Jedná se o historickou vodní nádrž, jež není umístěna na vodním toku a je zásobována pouze vodou z dešťové kanalizace a z odvodňovacího zařízení, které nádrží protéká. Rybník nemá hráz, celým objemem je vyhlouben v terénu. Plní zejména funkci akumulační – zadržuje vodu v krajině a je zásobárnou užitkové vody pro obec.

NAKVÉTÁNÍ BLEDULÍ V REZERVACI RANSKO BRZDÍ MRÁZ, MOHOU TAM MÍSTNÍ

    Autor: ČTK   12. 03. 2021  

Bledulí je zatím na Ransku vidět pomálu, zatímco poslední roky se ukazovaly už koncem února. „Ale zřejmě je to takový standardní čas. Minulé zimy byly teplejší,“ řekl Dajč k letošku. Národní přírodní rezervace Ransko zabírá 695 hektarů území mezi Havlíčkovou Borovou a Starým Ranskem u Krucemburku. Bledule tam rostou na více místech. Vzhledem k nynějším protiepidemickým opatřením se teď na ně mohou chodit dívat jen lidé z nejbližšího okolí. Minulé roky se tam zjara střídaly davy. 

AKTUÁLNÍ SITUACE V PŘÍRODĚ

     Autor: ČHMÚ   06.03.2021  

Letošní zima byla velmi bohatá na sníh a na nízké teploty. Tato situace byla velmi prospěšná pro krajinu a rostliny. Sníh je příslibem dostatku vláhy. Nadcházející oteplení umožní kvetení jarních rostlin. Odtávající sníh přinese vodu i do podzemí a zásoby do nadcházející sezóny budou výrazně lepší, než tomu bylo v předešlém roce. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) opět obnoví spolupráci s „Fenofáze.cz“, spustí pravidelné publikování dat v „Pylovém semaforu“ a opět bude informovat krátkými videi „Biometeorologických zpráv“ o stavu rostlin a počasí v ČR.

MILIONTÝ STROM ROSTE V HALENKOVĚ

     Autor: Nadace Partnerství   05.03.2021  

Výsadbová iniciativa „Sázíme budoucnost“ Nadace Partnerství dosáhla hranice milionu zaregistrovaných stromů. Symbolicky miliontý příspěvek do celonárodní databáze je javor mléč v Halenkově na Valašsku.

ZÁJEMCI UŽ MOHOU ZAČÍT NAVRHOVAT STROMY DO ANKETY STROM ROKU

     Autor: stromroku.cz   04.03.2021  

Zájemci už mohou přihlásit své oblíbené stromy do jubilejního 20. ročníku ekologické ankety Strom roku. Veřejnost v ní vybírá nejsympatičtější strom v Česku. Přihlášky lze podávat do 22. dubna, porota vybere 12 finalistů. V tiskové zprávě to dnes oznámil za pořadatelskou Nadaci Partnerství David Kopecký. Titul Strom roku 2020 získala jabloň u hostince U Lidmanů v Machově na Náchodsku. Nejpopulárnější strom postoupí do celoevropského kola soutěže.

VĚDCI SPOČÍTALI, ŽE NA SVĚTĚ JE PŘES ŠEST MILIONŮ DRUHŮ HUB

     Autor: Akademie věd ČR (AV ČR)   04.03.2021  

Přestože popsaných hub jsou jen desítky tisíc, rostou jich miliony. Vědci z Mikrobiologického ústavu AV ČR využili největší existující databáze pozorování hub GlobalFungi a spočítali, že jich na Zemi existuje minimálně 6 280 000 druhů. Houby představují značný zdroj biologického materiálu, řada z nich se používá v biotechnologiích či v medicíně.

NA MRTVÉM DŘEVĚ STOJÍ ŽIVÝ LES

    Autor: KRNAP   04. 03. 2021  

Dřevní hmota ponechaná v lesních porostech k rozkladu je jedním ze základních činitelů v koloběhu látek v lesních ekosystémech. Správa Krkonošského národního parku v lesích, které obhospodařuje, nechává více než 60 kubíků na hektar. To je 4× více, než je běžné v ostatních lesích v Česku.

NÁVŠTĚVNOST KRKONOŠ BYLA LONI 2. NEJVYŠŠÍ ZA POSLEDNÍCH DEVĚT LET

    Autor: ČTK   02. 03. 2021  

Návštěvnost Krkonoš v loňské letní sezoně byla druhá nejvyšší za posledních devět let. Nadprůměrná byla i přesto, že turistický ruch byl po významnou část loňského roku omezen restrikcemi kvůli epidemii koronaviru. Růst návštěvnosti vyplývá z dat automatických sčítačů turistů, kterými Správa Krkonošského národního parku od roku 2012 vždy od května do října monitoruje návštěvnost hor.