Státní zdravotní ústav zjišťuje na šesti místech v Turnově na Semilsku, jaký vzduch obyvatelé čtvrtého největšího města v Libereckém kraji dýchají. Souběžně pracovníci Krajské hygienické stanice v Liberci měří v centru hluk. Zatímco výsledky měření hluku budou k dispozici během několika týdnů, zpracování výsledků měření ovzduší potrvá déle. Zpráva by měla být k dispozici někdy v prvním čtvrtletí příštího roku, řekl novinářům vedoucí národní referenční laboratoře pro vnitřní a vnější ovzduší Bohumil Kotlík.

V posledních letech jde v Libereckém kraji o páté měření,“ doplnila ředitelka Krajské hygienické stanice v Liberci Jana Loosová. Dvakrát se v minulosti měřilo v Liberci, pak v České Lípě a před dvěma lety v Mimoni. V Turnově měří mobilní stanice na šesti místech: na náměstí Českého ráje, u nádraží, u Maškovy zahrady, v Hrubém Rohozci a na dvou místech ve vilových čtvrtích, kde se měří vliv lokálních topenišť. Měření vždy trvá 24 hodin.

Podle Kotlíka se místa vybírala podle převládajícího typu zdrojů. Třeba na náměstí Českého ráje počítali hygienici s velkým dopravním zatížením, Maškova zahrada je zase na návětrné straně, a tak tam měření ukáže, co do města přichází. „Měří se základní látky, to znamená oxid siřičitý, oxid dusíku, oxid uhelnatý, ozón, prašné částice. Na třech místech se ještě měří distribuce částic, na čtyřech místech se měří polycyklické aromatické uhlovodíky jako primární škodlivina z malých zdrojů,“ vyjmenoval Kotlík.

V minulém týdnu zažil Turnov velký požár textilní továrny Juta v centru města s nímž hasiči bojovali bezmála 24 hodin. Podle Kotlíka by ale na výsledky měření v tomto týdnu zásadní vliv mít neměl. „Jsme rádi, že to hořelo minulý týden, kdyby to hořelo teď, tak nám to výsledky dost ovlivní,“ řekl Kotlík. Vliv požáru Juty není podle něj při současných měřeních výrazný. „Minimálně není v těch škodlivinách, které pocházejí z automobilové dopravy a lokálních zdrojů,“ dodal.

Turnov je průmyslovým městem, kde žije 14.500 obyvatel. Leží na rušné trase I/35 z Liberce na Hradec Králové, po níž podle sčítání z roku 2020 projede denně až 24.000 automobilů. Městem vedou také dvě rušné krajské silnice druhé třídy 283 a 610, jedna z nich přímo centrem města přes náměstí Českého ráje. Podle místostarosty Jana Lochmana (PROTO) si Turnov i sám opakovaně dělal lokální měření znečištění. Vysokou zátěž podle něj přináší také průmyslová zóna Vesecko, zejména jde o prach.

Autor a zdroj: ČTK