S možnostmi projektů pro ochranu klimatu, jejich financování i úspory energie radí městům a obcím nová publikace Centra pro dopravu a energetiku (CDE). Publikace je dostupná on-line. Jungwirth, který působí jako projektový manažer CDE a jako analytik vede klimatický tým v Asociaci pro mezinárodní otázky, uvedl, že právě sídla bezprostředně čelí dopadům změny klimatu. Je proto nutné, aby samosprávy měly dlouhodobou vizi, jak otázky klimatu i energetiky řešit, i metodologický základ a přístup k potřebným financím. Brožura podle Jungwirtha shrnuje právě možnosti podpory cílící na ekonomickou a společenskou transformaci v souladu s udržitelností. Podotkl, že v následující dekádě budou z různých zdrojů, například Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy či Operačního programu Životní prostředí, k dispozici stovky miliard korun. A je třeba, aby na to byly obce připraveny, dodal.

V této souvislosti připomněl Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, jehož cílem je podpora samospráv k zapojení do klimaticko-energetické debaty. Pakt čítá zástupce samospráv z desítek zemí. Za Česko se přidalo 25 měst, která se zavázala ke snížení emisí a zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu.

Zavedení a plnění Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) podle Jungwirtha pomůže zjistit, jak je na tom město či obec z hlediska současných emisí a jaké má možnosti úspor energií. Samosprávy tak může dovést ke změně dodavatelů energie či úpravě energetického mixu, což podle Jungwirtha ušetří i obecní peníze.

„Pokud město energetiku řeší, často začne uvažovat o tom, že by mohlo vlastními zdroji, vlastními silami zapojovat do energetické produkce,“ podotkl Jungwirth. Odkázal třeba na projekty komunitní energetiky. Klíčové je podle analytika i promyšlené územní plánování a zapojení občanů třeba v různých komisích.

Centrum pro dopravu a energetiku je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Zdroj: ČTK