Výuku metodou hry umožní žákům nová edukativní aplikace ZEDA, kterou školám nabídne Univerzita Palackého v Olomouci. Na tvorbě aplikace se podílí pedagogická a přírodovědecká fakulta v součinnosti s univerzitním Vědeckotechnickým parkem. Aplikaci ZEDA bude od podzimu testovat pětašedesát škol, sdělil ředitel Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP Štefan Chudý.

Jednoduchá aplikace funguje na počítači, mobilu nebo tabletu, a to bez ohledu na použitý operační systém. Umožní výuku metodou hry, ve které žáci dostávají úkoly od svých učitelů. Pedagogická fakulta připravuje herní, a především vzdělávací obsah aplikace tak, aby hru mohly školy využívat v různých předmětech.

I když ji budeme primárně testovat na předmětech přírodopis a dějepis, cílíme v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem do všech předmětů základních škol. Část z obsahů školám nabídneme, část si pak budou pedagogové vytvářet sami. Různé moduly si budou moci vkládat na základě předmětů, které vyučují,“ uvedl Chudý.

Zábavná edukativní aplikace je určena hlavně těm učitelům, kteří chtějí motivovat žáky, a proto hledají atraktivní metody a formy výuky. „Metodou hry povedou žáky k získávání nových informací přímo ve městě a v přírodě. Po proběhlém pandemickém školním roce je tato nabídka pro školy o to atraktivnější. Dostaneme tak žáky ven,“ podotkl Chudý.

Oproti školní výuce přináší aplikace ZEDA podle Chudého možnost pracovat s moderními trendy ve vzdělávání, které motivují žáky k rozvoji. Na rozdíl od klasického vzdělávání doma nebo ve škole nabízí pohyb a nové poznatky včetně interakce s ostatními spolužáky. „Aplikace se dá využít v mnoha předmětech. Je ji možné využít při venkovní výuce, v rámci vyučovací hodiny, při kombinované výuce, na výletě, na exkurzi či jako domácí úkol,“ dodal Chudý.

Zdroj: ČTK