Třetím držitelem Ceny za komunikaci globálních změn klimatu se stal klimatolog Miroslav Trnka. Ocenění převzal dnes v Akademii věd ČR v Praze. Letos poprvé udělili také čestnou cenu za celoživotní přínos. Jejím držitelem je ekolog, vysokoškolský učitel a publicista Bedřich Moldan.

Trnka je vedoucí vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR a profesor v Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně. Věnuje se výzkumu meteorologického a zemědělského sucha a dalších dopadů změny klimatu. Vede výzkumné týmy provozující portály intersucho.cz, klimatickazmena.cz, firerisk.cz a nejnověji agrorisk.cz. Portály jsou aktualizovány denně, poskytují zdarma veřejnosti informace o klimatické změně a slouží jako systémy včasného varování pro zemědělce a další skupiny obyvatel ČR.

Trnka je také autorem řady studií v prestižních mezinárodních časopisech. „Dlouhodobě se věnuje komunikaci bioklimatologie a problematiky změny klimatu v médiích a na veřejných fórech. Jeho zasvěcené komentáře umožňují čtenářům a posluchačům pochopit, že se globální změna týká každého z nás,“ uvedli organizátoři.

Od USČR získal Trnka 30.000 korun a Informační centrum OSN předalo jako tradičně vítězi symbolicky sazenici stromu s konví na zalévání. Před dvěma lety tuto cenu získal klimatolog Radim Tolasz, loni Ondráš Přibyla a jeho tým, kteří provozují web Fakta o klimatu.

Moldan je zakladatelem a současným zástupcem ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Nové ocenění získal za celoživotní úsilí o zlepšování kvality životního prostředí, přírody a vztahů lidí k přírodě i mezi sebou. „Dále za dlouholeté úsilí o vyzdvižení problematiky změny klimatu v oblasti výzkumné a expertní, publicistické, politické i v oblasti občanské a pedagogické,“ dodali organizátoři.

Autor: Akademie věd ČR

Zdroj: ČTK