Ministr školství Petr Gazdík (STAN) se chce zaměřit na osvětu rodičů ve vztahů k modernizaci vzdělávání. Řekl to dnes v on-line debatě pořádané společností EDUin a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání. Úspěch připravovaných změn ve školství podle něj bude do velké míry záležet právě na tom, jak se s nimi ztotožní neodborná veřejnost. Chce, aby rodiče pochopili, že jejich děti nebudou v důsledku úprav v učivu hloupější. Chtěl by k tomu využít například levné marketingové kampaně nebo rádiové pořady.

Každý z nás chce pro děti to nejlepší a mnoho z nás si myslí, že to jak jsme se učili my, že se musí učit jeho děti,“ uvedl Gazdík. Řada lidí se podle něj domnívá, že když se třeba děti nebudou učit v sedmé třídě Archimedův zákon zpaměti, tak to znamená, že budou hloupější. Podle ministra je ale cílem redukce memorování přesný opak, tedy větší úroveň vzdělávání, což je třeba rodičům vysvětlit. „Všechny změny, které připravujeme, musí neodborná rodičovská veřejnost pochopit a přijmout,“ řekl.

Na větší osvětu veřejnosti se nyní ministr připravuje. Jak řekl, zatím se sešel se zástupci spolku Fórum rodičů a chtěl by se s některou mediální skupinou domluvit na pořadu v rádiu, kde by mohl smysl připravovaných změn ve vzdělávání vysvětlovat. „Chceme tyto věci popularizovat,“ uvedl. Dodal, že by k tomu chtěl přichystat i levnou marketingovou kampaň. „Žádné billboardy nebo vysílání reklamy v televizi. Musí to být něco chytřejšího, co bude propojovat občanské aktivity, co bude ukazovat rodičům, že teď je ten čas pomoci svým dětem k lepší budoucnosti,“ řekl.

Vláda se ve svém programu zavázala k tomu, že do konce roku 2023 dokončí revize vzdělávacích programů s důrazem na aktuálnost učiva a zajistí podmínky pro zavedení změn do škol. Chtěla by snížit celkový objem učiva a podpořit to, aby žáci látce rozuměli, spíš, než aby se věci učili nazpaměť. Měl by se také zvětšit prostor pro týmovou spolupráci, rozvoj kreativity žáků a individuální přístup k nim.
K tomu, aby rodiče lépe pochopili změny ve školství, by podle Gazdíka mělo přispět i testování žáků v takzvaných uzlových bodech vzdělávání, tedy například v 5. nebo 9. třídě. Vládní prohlášení avizuje, že v uzlových bodech se budou ověřovat získané dovednosti a na základě toho se potom připraví změny v přijímacích, maturitních a závěrečných zkouškách. Podle Gazdíka je důležité, aby se to s testováním nepřehnalo, protože jinak by se ve výuce opět nic nezměnilo.

Nechceme z toho dělat žádné další Cermaty, žádné další maturity, žádné další přijímačky,“ řekl. „V momentě, kdy to s testováním přeženeme, tak děti se nebudou učit nově jinak, ale budou se učit na ty testy,“ dodal.

Autor: Ministerstvo školství
Zdroj: ČTK