SFŽP vydal nové číslo Priorita 04/2024. Co se v tomto čísle dozvíte?
|

SFŽP vydal nové číslo Priorita 04/2024. Co se v tomto čísle dozvíte?

Státní fond životního prostředí ČR přináší nové číslo časopisu Priorita. Určitě si nezapomeňte nalistovat zajímavé články:
– Peníze z emisních povolenek půjdou výhradně na modernizaci ekonomiky, na adaptační opatření i na pomoc domácnostem
– Ekologicky zlikvidované vraky aut podpoří 50milionová dotace

Výzva: „Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje 2024“.

Dotace ÚK: Ekovýchova v Ústeckém kraji Prostřednictvím této výzvy je možné požádat o dotaci na činnost středisek ekologické výchovy, osvětovou a publikační činnost, organizaci akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí a projektů v oblasti EVVO s důrazem na budování kladného vztahu k přírodě či podporu zájmových kroužků v rámci rozvoje EVVO v mimoškolní oblasti (včelařský, myslivecký, rybářský).    Lhůta…

Výzva: „Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje 2024“ pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem.

Dotace ÚK: Ekovýchova v Ústeckém kraji k předkládání žádostí o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením zřizovaným Ústeckým krajem na „Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje 2024“. Celková výše finančních prostředků určená pro individuální žádosti je 1 000 000 Kč. Lhůta pro podání žádostí: 2. 1. – 2….

SFŽP vydal nové číslo Priorita 11/2023. Co se v tomto čísle dozvíte?

SFŽP vydal nové číslo Priorita 11/2023. Co se v tomto čísle dozvíte?

Státní fond životního prostředí ČR přináší nové číslo časopisu Priorita. Určitě si nezapomeňte nalistovat zajímavé články:
– Startuje nová éra energetiky. MŽP podpoří zakládání energetických komunit
– Realizace strategických projektů v uhelných regionech se blíží
– Ostravská Černá kostka, moderní knihovna a kulturní centrum, získala dotaci

Nové číslo: CENIA

Nové číslo: CENIA

Dovolujeme si Vás informovat, že Česká informační agentura životního prostředí vydala svůj další zpravodaj, ve kterém naleznete aktuální informace o činnosti agentury.
Mimo jiné se dozvíte, že se CENIA vydala Zprávu o životním prostředí ČR za rok 2022. Na podzim byl realizován „Den s Českou kvalitou“ – předávání certifikátů novým držitelům ekoznačky Ekologicky šetrná služba.

SFŽP vydal nové číslo Priorita 11/2023. Co se v tomto čísle dozvíte?
|

SFŽP vydal nové číslo Priorita 11/2023. Co se v tomto čísle dozvíte?

Státní fond životního prostředí ČR přináší nové číslo časopisu Priorita. Určitě si nezapomeňte nalistovat zajímavé články:
– Modernizační fond podpoří výstavbu pasivních škol a školek
– Památkové budovy dostanou 2 miliardy na energetické úspory

Krajská konference EVVO: Kapradí 2023

Krajská konference EVVO: Kapradí 2023

Na začátku listopadu proběhla v Litoměřicích krajská konference EVVO pro Ústecký kraj 2023. Letos připadlo očekávané datum na pátek 3.11., kdy se v Litoměřicích v rámci této akce setkalo více než 120 pedagogů z celého ústeckého kraje. Konference každoročně nabízí praktickou podporu v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty, přináší aktuální témata a inspiraci, jak s těmito tématy pracovat v systému vzdělávání.