Kresby i fotografie zobrazující, co rostliny skrývají v podzemí, představuje nová výstava Akademie věd ČR (AV). V pražské Galerii Věda a umění si lidé prohlédnou také rozsáhlý model přibližující život pod povrchem louky. Výstava připomíná 60. výročí založení Botanického ústavu AV.

Skryté části rostlinných těl lidem přiblíží fotografie, kresby, akvarely i linoryty vytvořené vědci a vědkyněmi z Botanického ústavu AV.

„Kresba je velmi důležitá pro dokumentaci toho, jak věci v přírodě vypadají, i dnes. Umožňuje totiž ukázat na zobrazeném objektu jen něco a nepodstatné ponechat stranou. Používám ji proto pro morfologické studie,“ vysvětlila garantka výstavy a botanička Jitka Klimešová. Součástí expozice jsou i komiksy s různými zajímavostmi o rostlinách. Srdce expozice pak tvoří šest metrů dlouhý a více než čtyři metry vysoký model podzemní části krkonošské louky zapůjčený ze Západočeského muzea v Plzni.

„Jsou v něm kořeny, oddenky a půdní breberky 30x zvětšené oproti skutečnosti a představené pomocí plstěných modelů,“ popsala Klimešová. „Myslím, že právě na modelu je dobře vidět, jak je pro nás důležité zviditelnit, co zůstává milovníkům rostlin obvykle skryto,“ dodala botanička, s jejíž letos vydanou popularizační knihou Těla rostlin se výstava také pojí. Klimešová v publikaci popisuje, jak poznání tvarů rostlinného těla přispívá k porozumění rostlinných životních strategií.
„V podzemí rostlina schovává své regenerační orgány. Ty určují, jak rostlina bude reagovat na různé výzvy a změny prostředí, a současně ovlivňují prostředí ve společenstvu. Například je v nich uloženo velké množství uhlíku, které pomáhá rostlině obnovit nadzemní části po narušení nebo sezonním odpočinku,“ popsala také botanička. „Nakonec se uhlík dostane do půdy a stane se potravou mikrobů, které jsou důležité pro úživnost půdy. Přesněji, dělá to jen skupina rostlin, vytrvalé byliny, ostatní rostliny zajišťují svoje přežití ve světě plném nástrah jinak,“ dodala Klimešová.

Výstava potrvá do 20. května. Lidé ji mohou navštívit denně od 10:00 do 18:00. Vstup je zdarma.

Autor: Akademie věd ČR
Zdroj: ČTK