V pražské zoologické zahradě zahájili výstavu k ochraně biodiverzity. Představili ji dnes ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), ředitel zoo Miroslav Bobek či náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Jana Komrsková (Piráti). Výstava se koná k 50. výročí úmluvy CITES a má lidem přiblížit problematiku obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, které jsou úmluvou chráněny. Návštěvníci ji mohou vidět do středy 14. června. Zároveň zoo uvedla, že z každého vstupu půjde osm korun na ochranu biodiverzity, částka se tak zvyšuje o tři koruny.

Hned po ničení přírodních biotopů živočichů a rostlin jsou aktivity jako sběr, lov, rybolov ničivým motorem celosvětového úbytku druhové rozmanitosti. Nadto je tu nelegální obchod s ohroženými druhy rostlin a zvířat nebo výrobky z částí jejich těl jako se slonovinou nebo nosorožčími rohy,“ uvedl Hladík.

Řekl, že obchod s volně žijícími zvířaty (wildlife trade) je spolu s nelegálním obchodem s tropickým dřevem čtvrtým nejvýnosnějším nelegálním byznysem s odhadovaným objemem v řádu stovek miliard korun ročně. Tuto problematiku má výstava přiblížit.

Mezinárodní obchod se živou přírodou je podle zástupců ministerstva životního prostředí (MŽP) velký komerční byznys a využívá nejen živá zvířata a rostliny, ale i o výrobky z nich, například na potraviny a léčiva nebo kožené zboží či exotické turistické upomínkové předměty. To se podle MŽP týká i České republiky, a to hlavně kvůli tradici chovatelství, zejména plazů a ptáků či pěstitelství například kaktusů.
Výstava představuje i několik živočišných skupin, jejichž ochraně v oblastech přirozeného výskytu se věnuje rovněž Zoo Praha,“ řekl Bobek. „Uvedl bych například luskouny, na které se zaměřujeme zejména v Kamerunu. S radostí mohu potvrdit, že jejich ochrana CITES skutečně vedla k žádoucímu omezení mezinárodního obchodu,“ dodal.

Bobek dále uvedl, že úkolem zoologických zahrad je ochrana biodiverzity. „My jsme z toho důvodu požádali radu hlavního města, aby se částka z každého vstupu, která jde na projekty in-situ (ochranu fauny a flóry ve volné přírodě) zvýšila z pěti na osm korun,“ řekl Bobek. To dnes podle Komrskové rada hlavního města Prahy schválila.

Úmluva CITES chrání více než 6000 druhů živočichů a kolem 33.000 druhů rostlin. Z živočišných druhů České republiky chrání třeba orla královského nebo sokola stěhovavého.

Autor: ZOO Praha
Zdroj: ČTK