Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Dotační témata pro rok 2022 (dotační prostředky budou poskytovány pouze na neinvestiční akce)

A) Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením.

B) Přímé akce pro veřejnost.

C) Akce pro obecnou veřejnost.

D) Tiskoviny s ekovýchovnou tématikou

Minimální výše je stanovena na 5 000,- Kč. Maximální výše je stanovena na 60 000,- Kč na jednoho žadatele (jeden žadatel může podat přihlášky do více témat, celková výše požadovaných dotací však nesmí přesáhnout uvedenou hranici). Poskytnutí dotace je vázáno na minimálně třicetiprocentní spoluúčast žadatele.

Více